Základní škola a mateřská škola Cejle,
příspěvková organizace

Aktuálně ze ZŠ a MŠ


Novější 1 3 23 44 66

Pravidelné platby ve školním roce 2017/2018

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Stravné

Částky za obědy a svačinky se budou platit zálohově ve výši zálohy 500 Kč. Na svém bankovní účtu si prosím zaveďte trvalý příkaz k úhradě od 25. 8. 2017 do 25. 5. 2018 pro bankovní účet 4200325158/6800, s přiděleným variabilním symbolem; a se splatností vždy k 25. v měsíci. Na konci pololetí (tedy k 31. lednu a k 30. červnu) bude provedeno vyúčtování, kdy bude vyúčtován přeplatek či nedoplatek.

Školkovné

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2017/2018 zůstává stejná ve výši 200 Kč na kalendářní měsíc. Splatnost úplaty je do 10 dnů daného kalendářního měsíce.

Na svém bankovní účtu si prosím zaveďte trvalý příkaz k úhradě od 10. 9. 2017 do 10. 6. 2018 pro bankovní účet 4200325158/6800, s variabilním symbolem, který je stejný; a se splatností vždy k 10. v měsíci na částku 200 Kč.

Úplata zůstává stejná, i když dítě nebude docházet do MŠ celý měsíc. Při dlouhodobé omluvené absenci dítěte, může rodič písemně požádat ředitelku školy o osvobození od této úplaty. Děti předškolního věku tuto úplatu nehradí.

____________________________________________________________________________

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Stravné 

Platby za obědy se budou platit zálohově ve výši zálohy 350 Kč/měsíčně. Na svém bankovní účtu si prosím zaveďte trvalý příkaz k úhradě od 25. 8. 2017 do 25. 5. 2018 pro bankovní účet 4200325158/6800, s přiděleným variabilním symbolem; a se splatností vždy k 25. v měsíci. Na konci pololetí (tedy k 31. lednu a k 30. červnu) bude provedeno vyúčtování, kdy bude vyúčtován přeplatek či nedoplatek.  

Školní družina

Úplata za školní družinu zůstává stejná ve výši 60 Kč/měsíc. Platby budou probíhat pololetně. Platbu prosím proveďte jednoduchým příkazem k úhradě na bankovní účet č. 4200325158/6800 (variabilní symbol je opět stejný).

Splatnost úplaty je do 30. 9. 2017 – platba za září až prosinec tzn. 240 Kč      

a do 31. 1. 2018 – platba za leden až červen tzn. 360 Kč  

____________________________________________________________________________

Bližší informace o pravidelných platbách poskytne ředitelka školy nebo hlavní účetní.Ředitelské volno, přerušení MŠ, ŠD

Datum konání: 29. 9. 2017

V souladu s platnou legislativou a po projednání se zřizovatelem rozhodla ředitelka školy o:

Ředitelském volnu pro žáky ZŠ, přerušení činnosti mateřské školy a školní družiny v pátek 29. září 2017.Organizační záležitosti začátku školního roku 2017/2018

Rozvrh pro školní rok 2017/2018 je k dispozici ke stažení ZDE. V průběhu hlavních prázdnin ještě může dojít ke změně rozvrhu.

Seznam pomůcek, které budou žáci potřebovat, si můžete stáhnout ZDE.

___________________________________

Školní rok 2017/2018 pro děti MŠ a žáky ZŠ začne 4. září 2017 v 8:00 slavnostním zahájením před budovou školy. Po ukončení slavnostního zahájení vyučování základní školy končí. Podle rozvrhu bude výuka probíhat od 5. září 2017. Mateřská škola bude 4. září 2017 v běžném provozu.

___________________________________

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí MŠ a žáků ZŠ, že od 1. září 2017 platí nové školní řády. Potřebné dokumenty jsou pro zákonné zástupce dětí ke stažení ZDE, pro zákonné zástupce žáků ke stažení ZDE.

Přihlášku ke školnímu stravování obdrží zákonní zástupci od vedoucí školní jídelny na začátku školního roku. Na 4. září mají automaticky žáci ZŠ oběd odhlášený, na 5. září mají všichni žáci ZŠ oběd přihlášený. V případě změny, prosíme, kontaktujte vedoucí školní jídelny.

Přihláška do školní družiny a další dokumenty jsou ke stažení ZDE. V případě zájmu o tzv. ranní družinu realizovanou v MŠ od 7:00 do 7:40 je nutné podepsat smlouvu mezi školou a zákonným zástupcem o svěření k dohledu, která je taktéž k dispozici v podstránce školní družiny (smlouvu je nutné vyhotovit ve dvou vydání - jedno pro zákonné zástupce, druhé pro vedení školy, smlouva je platná až po podpisu zákonného zástupce a ředitelky školy).Vzpomínka na loučení se školním rokem

Datum konání: 30. 6. 2017

V pátek 30. června 2017 proběhlo slavnostní ukončení školního roku 2016/2017. Proběhlo rozloučení s předškoláky, kteří dostali upomínkové předměty na školku. Předškoláci, kteří od září usednou v lavicích naší základní školy, obdrželi trička budoucích prvňáčků.

IMG_20170630_083407.jpg

Paní ředitelka ocenila školnici paní Evu Trávníkovou za dlouholetou vynikající práci pro cejleckou školu.

Součástí loučení bylo ocenění nejlepších strávníků školní jídelny.

                                 IMG_20170630_081704.jpg IMG_20170630_081746.jpg

Všechny přítomné potěšilo hudební vystoupení dětí z mateřské školy a divadélko školáků. Na závěr si děti zahrály skupinovou hru, jejíž tajenkou bylo přání krásných prázdnin.

IMG_20170630_082804.jpg

Více naleznete ve fotogalerii (autorka fotografií paní starostka Pavlína Nováková).TURISTICKÉ DOPOLEDNE V MŠ

Datum konání: 29. 6. 2017

Ve čtvrtek 29.6. vyrazila školčátka z Cejle na pěší túru cyklostezkou směr Kostelec u Jihlavy. V cíli děti čekala sladká odměna v podobě zmrzliny. Pan učitel Dvořák dětem připravil během procházky zajímavý program, kdy nám z přírody a okolí nic neuniklo:)

20170629_093319.jpg

 

mapa.jpg

Více ve fotogalerii MŠ.Seminář pro rodiče budoucích prvňáčků naší základní školy

Datum konání: 30. 8. 2017

rodiče bud.prvňáků_2017.jpgDOPOLEDNE V MŠ PLNÉ DIDAKTICKÝCH HER

Datum konání: 27.6. 2017

V čase ranních her jsme se s dětmi zaměřili na různorodé didaktické hry. Navazovalo se ranním kruhem s tématem "Těšíme se na léto" a výtvarnou činností a grafomotorikou.

       WP_20170627_08_03_16_Pro.jpg   WP_20170627_08_03_32_Pro.jpg

WP_20170627_08_27_48_Pro.jpgTuristický pochod

Datum konání: 28. 6. 2017

Středa 28. června 2017 byla u žáků základní školy ve znamení turistiky. S paní učitelkou Volfovou a panem učitelem Dvořákem se vydali na pochod na Čeřínek.

mapa.jpg

Do pochodu byly zařazeny i další edukativní aktivity - povídání o přírodě, bezpečnosti, navazující pohybové aktivity. V cíli čekala pro zájemce odměna - mohli si pochutnat na zmrzlině na Turistické chatě Čeřínek.

20170628_104156.gif

Více naleznete ve fotogalerii základní školy.Školáci na Vodním ráji

Datum konání: 27. 6. 2017

Již jsou na základní škole uzavřené známky, výuka zamířila pro tento školní rok do svého konce, proto se v úterý 27. června 2017 žáci 2. až 4. ročníku s paní ředitelkou vydali do jihlavského Vodního ráje. Užili jsme si mnoho legrace a pracovali na rozvíjení pozitivního klimatu mezi dětmi, které v příštím školním roce budou na většinu naukových předmětů v jedné třídě.

IMG_20170627_092023.jpg IMG_20170627_112521.jpg

IMG_20170627_120219.jpgBylinková kytička

Datum konání: 26. 6. 2017

Odpolední činnost 26. června 2017 ve školní družina opět patřila environmentálním aktivitám. Děti pokračovaly se seznamováním s léčivými bylinami na školní zahrádce. Obdivovaly jejich krásu a vůni. Pro své rodinné příslušníky a pedagogy vytvářely pro radost voňavé kytičky.

BIT9ODWgbCyoXfva-zxNXGf5GHopDj2gNQUeqq81XEY-zosX0I71GxXoH7Kh9Ku-HAA3yoo.jpg AZwsK7tO77yR_9xyDMJYzwqOpUmKsAmDkA6SpmkTw-PrEZ_KhcHBB-gfsqH0q74tMTfKuT8.jpg

Více naleznete ve fotogalerii školní družiny.Novější 1 3 23 44 66