Základní škola a mateřská škola Cejle,
příspěvková organizace

ROZKVETLÁ MŠS tématem "Co všechno kvete" nám rozkvetla celá MŠ. Děti se učily vnímat krásy okolní přírody, rozeznávat běžně kvetoucí jarní rostliny, rozvíjet svou schopnost vyjádřit získané pocity a dojmy. Vše se přeneslo do tvořivých výtvarných činností při práci s různorodým materiálem jako např. karton, drátky a plastelína, mycí houbičky jako tiskátka či barevný papír. Kytičky byly hlavním součástí také předškolní přípravy, ať již při slabikování, vytleskávání, procvičování písmen, rozumové a poznávací činnosti, kdy děti procvičovaly svou soustředěnost a schopnost kombinovat barvy, při grafomotorice, počítání, při práci s obrázkovým materiálem, kdy měly přiřazovat správně obrázky nebo slovních didaktických hrách, kdy děti správně "opravovaly" paní učitelku. I pohybové hry patřily k tématu, děti hrály hru Na kytičky, Pletl/a jsem... a další. A samozřejmě zpívaní u klavíru v rámci hudební výchovy téma kytiček také neopomenulo.

DSCF7981.JPG

Více ve fotogalerii MŠ.