Základní škola a mateřská škola Cejle,
příspěvková organizace

MŠ: OZNÁMENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮMOPĚTOVNĚ ŽÁDÁME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ Z MŠ, ABY DODRŽOVALI PROVOZNÍ DOBU A ŘÁD MŠ,  A TO OD 6.30  DO 16.00hod.

UČITELKA NESMÍ DÍTĚ OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘEBÍRAT PŘED ZAČÁTKEM NEBO MIMO SVOU PRACOVNÍ DOBU A PROVOZNÍ DOBU MŠ.

DĚKUJEME!