Základní škola a mateřská škola Cejle,
příspěvková organizace

Změna konání dramatického kroužkuDramatický kroužek se bude konat vždy pouze v lichý týden (tzn. 1x za 14 dní). V sudé týdny bude ve stejný čas (tzn. 13.00 - 14.00) probíhat kroužek zdravovědy.