Základní škola a mateřská škola Cejle,
příspěvková organizace

SDĚLENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ MŠDatum konání: 5.2. 2018

Připomínáme zákonným zástupcům dětí MŠ, kteří mají zájem o plavecký výcvik, aby do 5.2. 2018 odevzdali ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, PŘIHLÁŠKU A ZÁLOHU 300Kč.