Základní škola a mateřská škola Cejle,
příspěvková organizace

INFORMACE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ MŠDatum konání: 30.5. 2018

Prosíme rodiče, kteří nahlásili své dítě na vyšetření zraku, aby do 30.5. 2018 uhradili 150Kč.