Základní škola a mateřská škola Cejle,
příspěvková organizace

Aktuálně ze ZŠ a MŠ


Příprava článků do školního časopisu

Datum konání: 6. 10. 2015

I v těchto dnech pokračuje příprava prvního vydání školního časopisu, které se chystá na listopad. V rámci přípravy na redaktorskou činnost žáci 5. ročníku psali postřehy z exkurze ve sběrném dvoře a pozvánku na podzimní drakiádu. 

  


Autor: Marta Kozdas Publikováno 6. 10. 2015 13:48

Počítání v 1. ročníku

Datum konání: 6. 10. 2015

Také naši nejmladší žáci řeší slovní úlohy. Můžete se podívat, jak se jim dařilo.


Autor: Marta Kozdas Publikováno 6. 10. 2015 12:08

Podzimní činnosti v mateřské škole

Datum konání: 5. 10. 2015

Ani na podzim mateřská škola nezahálí. Paní učitelka a Berková a Nováková si pro děti připravily řadu zajímavých aktivit. Děti mají za sebou nebo je čeká hra s přírodním materiálem v lese, výroba domečků pro berušky a lesní skřítky, hra "Na zahradníky" - aranžování sušin do květináčků, výroba panáčků ze šišek, žaludů a kaštanů, pletení pavučinek z provázků, výroba ovocných košíků, modelování ovoce a zeleniny z hlíny, vytváření zahrádek a staveb v písku - dozdobení kamínky, klacíky a květinami, hra s barvou - otisky prstíků, listů, bramborová tiskátka, výroba podzimního věnce na dveře, ochutnávka ovoce a zeleniny, výroba panáčka z listí, výroba šnečka z hlíny a kaštanu, práce s pedigem a hlínou, společná výroba kompotu z jablek, výroba ježků, korálů z jeřebin, příprava mátové limonády. 

Děti se starají o lesní potůček a studánku, uklízejí okolí školy a hřiště. Také se mohou těšit na výchovný program Človíček a jeho planeta Země.


Autor: Marta Kozdas, Radka Berková Publikováno 5. 10. 2015 15:11

Nový živočišný druh

Datum konání: 2. 10. 2015

V pátek 2. října 2015 děti z 1. stupně ztvárňovaly ve výtvarné výchově s paní učitelkou Volfovou nový živočišný druh. Každý žák měl možnost plně rozvinout svou fantazii a namalovat zvíře pouze podle svých představ. Nyjí již obrázky nových živočišných druhů zdobí šatnu v 1. patře.


Autor: Marta Kozdas Publikováno 2. 10. 2015 13:41

Vyrábění v mateřské škole u příležitosti Dne seniorů

Datum konání: 1. 10. 2015

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů děti v mateřské škole pod vedením paní učitelky Berkové a paní učitelky Novákové vyráběly dárečky pro babičky a dědečky. 

 

áníčka, záložky do knih a vlastní obrázkové knížky určitě seniory potěšily.

 

 

 

Více fotografií z procesu výroby dárečků naleznete ve fotogalerii.


Autor: Marta Kozdas Publikováno 2. 10. 2015 10:12

Podzimní dýňování

Datum konání: 22. 10. 2015


Autor: Marta Kozdas Publikováno 1. 10. 2015 14:50

Poprvé v tělocvičně

Datum konání: 1. 10. 2015

V hodinách tělesné výchovy se snaží pan učitel Dvořák co nejvíce využívat okolní prostředí - zahradu školy, venkovní hřiště. Však z důvodu nepříznivého počasí dnes poprvé v tomto školním roce žáci museli využít tělocvičny. 

 

 

 


Autor: Marta Kozdas Publikováno 1. 10. 2015 14:04

Tvořivost našich žáků

Datum konání: 1. 10. 2015

Naši žáci tvoří nejen ve výuce, ale své technické dovednosti úročí i v mimoškolních činnostech. Žák 3. ročníku Lukáš Vašíček donesl do školy ukázat bagr z lega, který vytvořil. 


Autor: Marta Kozdas Publikováno 1. 10. 2015 13:59

Přání seniorům

Datum konání: 30. 9. 2015

Ve středu 30. září 2015 děti v hodině pracovních činností s paní učitelkou Volfovou vyráběly přání pro prarodiče k zítřejšímu dni seniorů. Součástí vyrábění byla diskuze o úloze starších lidí v rodině, o jejich kvalitách a o pomoci seniorům.


Autor: Marta Kozdas Publikováno 30. 9. 2015 15:10

Exkurze do sběrného dvora

Datum konání: 25. 9. 2015

V pátek 25. září 2015 děti ze základní školy navštívily sběrný dvůr Služeb města Jihlavy. Exkurze navazovala na předchozí povídání o odpadech ve škole, kdy byli žáci seznámeni s potřebou recyklování odpadů. Děti po sběrném dvoře opět provázela Mgr. Petra Kusnierzová, která poutavou formou dětem představila místo, kde se odpady sbírají, jak se uskladňují. Žáci se také dozvěděli, jak se s odpady dále pracuje, aby byly opět užitečné. Děti nejvíce zaujalo místo sběru a uskladnění nebezpečného odpadu.

  

Děti měly možnost zjistit na speciálním přístroji měřícím hmotnost, kolik dohromady váží.

 

Na závěr cesty do Jihlavy se žáci občerstvili v cukrárně. Všichni se vrátili v pořádku a plni zážitků do školy.

  

Více fotografií z exkurze ve sběrném dvoře a z cukrárny naleznete ve fotogalerii.


Autor: Marta Kozdas Publikováno 25. 9. 2015 16:53