Základní škola a mateřská škola Cejle,
příspěvková organizace

Aktuálně ze ZŠ a MŠ


Nový živočišný druh

Datum konání: 2. 10. 2015

V pátek 2. října 2015 děti z 1. stupně ztvárňovaly ve výtvarné výchově s paní učitelkou Volfovou nový živočišný druh. Každý žák měl možnost plně rozvinout svou fantazii a namalovat zvíře pouze podle svých představ. Nyjí již obrázky nových živočišných druhů zdobí šatnu v 1. patře.


Autor: Marta Kozdas Publikováno 2. 10. 2015 13:41

Vyrábění v mateřské škole u příležitosti Dne seniorů

Datum konání: 1. 10. 2015

U příležitosti Mezinárodního dne seniorů děti v mateřské škole pod vedením paní učitelky Berkové a paní učitelky Novákové vyráběly dárečky pro babičky a dědečky. 

 

áníčka, záložky do knih a vlastní obrázkové knížky určitě seniory potěšily.

 

 

 

Více fotografií z procesu výroby dárečků naleznete ve fotogalerii.


Autor: Marta Kozdas Publikováno 2. 10. 2015 10:12

Podzimní dýňování

Datum konání: 22. 10. 2015


Autor: Marta Kozdas Publikováno 1. 10. 2015 14:50

Poprvé v tělocvičně

Datum konání: 1. 10. 2015

V hodinách tělesné výchovy se snaží pan učitel Dvořák co nejvíce využívat okolní prostředí - zahradu školy, venkovní hřiště. Však z důvodu nepříznivého počasí dnes poprvé v tomto školním roce žáci museli využít tělocvičny. 

 

 

 


Autor: Marta Kozdas Publikováno 1. 10. 2015 14:04

Tvořivost našich žáků

Datum konání: 1. 10. 2015

Naši žáci tvoří nejen ve výuce, ale své technické dovednosti úročí i v mimoškolních činnostech. Žák 3. ročníku Lukáš Vašíček donesl do školy ukázat bagr z lega, který vytvořil. 


Autor: Marta Kozdas Publikováno 1. 10. 2015 13:59

Přání seniorům

Datum konání: 30. 9. 2015

Ve středu 30. září 2015 děti v hodině pracovních činností s paní učitelkou Volfovou vyráběly přání pro prarodiče k zítřejšímu dni seniorů. Součástí vyrábění byla diskuze o úloze starších lidí v rodině, o jejich kvalitách a o pomoci seniorům.


Autor: Marta Kozdas Publikováno 30. 9. 2015 15:10

Exkurze do sběrného dvora

Datum konání: 25. 9. 2015

V pátek 25. září 2015 děti ze základní školy navštívily sběrný dvůr Služeb města Jihlavy. Exkurze navazovala na předchozí povídání o odpadech ve škole, kdy byli žáci seznámeni s potřebou recyklování odpadů. Děti po sběrném dvoře opět provázela Mgr. Petra Kusnierzová, která poutavou formou dětem představila místo, kde se odpady sbírají, jak se uskladňují. Žáci se také dozvěděli, jak se s odpady dále pracuje, aby byly opět užitečné. Děti nejvíce zaujalo místo sběru a uskladnění nebezpečného odpadu.

  

Děti měly možnost zjistit na speciálním přístroji měřícím hmotnost, kolik dohromady váží.

 

Na závěr cesty do Jihlavy se žáci občerstvili v cukrárně. Všichni se vrátili v pořádku a plni zážitků do školy.

  

Více fotografií z exkurze ve sběrném dvoře a z cukrárny naleznete ve fotogalerii.


Autor: Marta Kozdas Publikováno 25. 9. 2015 16:53

Podzimná drakiáda

Datum konání: 27. 10. 2015


Autor: Marta Kozdas Publikováno 25. 9. 2015 16:36

Logopedická depistáž v mateřské škole

Datum konání: 10. 11. 2015

V rámci logopedické prevence se podařilo zajistit pro děti z mateřské školy depistáž narušené komunikační schopnosti. V listopadu do školky přijedou odborné pracovnice - logopedky ze Speciálně pedagogického centra při Základní škole a Střední škole Březejc, které zajišťuje v Kraji Vysočina koordinaci logopedické péče. 

Depistáž bude probíhat formou logopedického vyšetření. 

O výsledku logopedické depistáže budou zákonní zástupci informováni na základě hromadné zprávy vedoucí učitelkou MŠ nebo ředitelkou školy. Pokud bude na základě logopedického vyšetření dítě zařazeno do logopedické prevence, zpráva z logopedické návštěvy bude vedoucí učitelkou MŠ nebo ředitelkou školy předána do rukou zákonného zástupce.

K této depistáži je potřeba ze zákona souhlas zákonných zástupců. Proto bude na nástěnce MŠ vyvěšen formulář na zapsání zájmu zákonných zástupců o provedení depistáže.

Jelikož se jedná o bezplatnou službu, bude zachována mlčenlivost a především mohou být logopedkami odhaleny případné disharmonie ve vývoji řeči, je žádoucí, aby depistážní logopedické vyšetření absolvovalo co nejvíce dětí.

 


Autor: Marta Kozdas Publikováno 25. 9. 2015 16:19

Evropský den jazyků na základní škole

Datum konání: 24. 9. 2015

Ve čtvrtek 24. září 2015 se na základní škole konal projektový den u příležitosti Evropského dne jazyků.

Před několika dny si žáci vylosovali letenku z Prahy do jedné ze tří evropských metropolí - Bratislavy, Říma a Londýna. Právě tato hlavní města reprezentují země, ve kterých se mluví třemi nejrozšířenějšími jazykovými skupinami v Evropě - slovanské, románské a germánské jazyky. V den konání projektu byli žáci přivítáni "letištní kontrolou" a nástupem do pomyslného letadla, které je přeneslo do dané země.

 

V průběhu letu žáci shlédli krátké dětské filmy o zemích a poslechli si národní hymny. Děti následně pracovaly ve skupinách podle vylosovaných zemí. Měly za úkol připravit plakát, který by nalákal cestovatele k návštěvě jejich země.

      

Každá skupina svou práci prezentovala a dostala od vyučujících zpětnou vazbu.

 

Na závěr celého dne zazněla česká hymna, kterou všechny děti zpívaly.

Více fotografií z Evropského dne jazyků na základní škole naleznete ve fotogalerii


Autor: Marta Kozdas Publikováno 24. 9. 2015 14:18