Základní škola a mateřská škola Cejle,
příspěvková organizace

Aktuálně ze ZŠ a MŠ


PRÁCE S OBLÍBENOU PLASTELÍNOU A MODELOVACÍM PÍSKEM

K tématu " Věci kolem nás" dnes děti samy modelovaly a vytvářely zvířátka, cukrovinky a holčičky povedené doplňky.

WP_20170622_08_30_25_Pro.jpgÚspěch v Soutěži s panem Popelou

Datum konání: 21. 6. 2017

Ve středu 21. června 2017 proběhlo v Telči za účasti paní ředitelky vyhlášení Soutěže s panem Popelou pro Kraj Vysočina a Jihočeský kraj. Jedná se o soutěž škol ve sběru papíru, čímž se podílejí na snižování znečišťování a opětovném využití surovin. Naše škola již tradičně byla úspěšná. V tomto školním roce se nám podařilo ve velké konkurenci obsadit 2. místo v kategorii průměru na žáka. Kromě diplomu naše škola obdržela i věcné dary, které budou využity ve výuce.

Díky patří všem dětem, rodičům a příznivcům školy, včetně obecního úřadu, kteří se donášením nepotřebného papíru do školy zasloužili o tento úspěch.

SKM_C22717062115461.jpg

V Soutěži s panem Popelou budeme pokračovat i v dalším školním roce. Koordinátorem zůstává pan učitel Dvořák, na kterého se můžete obracet s dotazy ohledně vybírání nejen papíru, ale i dalšího materiálu (víčka, hliníkové plechovky apod.).Pokladničky ve školní družině

Datum konání: 20. 6. 2017

V úterý 20. června 2017 žáci věnovali čas strávený ve školní družině výrobě pokladniček. Rozvíjeli tak svou kreativitu, jemnou motoriku, pracovní návyky apod.

       28fPgIxnXeomb_2lukqVpL-x0KJ_XGg84mi1qW2PYMUyqkOfiG-2NV0wZ_rpPPMGREh_EjI.jpg RISuGmgs1Pq9DFN91LnvPllfulhz5O_IUp0XlD8TvfoAlDt99glcXztOvZDHWkmcYmbVqOw.jpg

       BUSOTn7E7-qWtMQvlt-bcg1j5my8PMOB5PSfH6AbjSszYYTrOj2IY--CccR7jv3QNpqJ3KA.jpg 2cbMTraqBnWn_OcCDiybcg1j5myDKS9FGLfLKwyCgUfmuidrOj2IY--CccR7jv3QNpqJ3KA.jpgCO NOVÉHO VZNIKÁ V MŠ

V MŠ jsou pro děti vytvořena "nová" místa. Jedním z nich je koutek, ve kterém si povídáme o počasí, dnech v týdnu, měsících, ročních obdobích a čase:

WP_20170621_07_20_09_Pro.jpg

WP_20170621_07_25_27_Pro.jpg

Dalším místem pro rozvoj matematické představivosti je prostor s čísly:

WP_20170621_11_43_04_Pro.jpg

Prostor pro ekologickou výchovu:

   WP_20170621_07_20_26_Pro.jpg   WP_20170621_07_26_55_Pro.jpg

Velmi oblíbené místo, kde se děti poměřují jak vyrostly:)

WP_20170621_07_27_45_Pro.jpg

Do MŠ přibyly dvě nové skříně na výtvarný materiál:

WP_20170621_07_27_14_Pro.jpg

 VĚCI KOLEM NÁS

Datum konání: 21.6. 2017

Pestré a nevyčerpatelné téma, se kterým jsme se dnes zaměřili na "domov", jak v ranním kruhu, při Kimově hře, tak také při kreslení, kdy děti na papír přenesly svou nejoblíbenější hračku, kterou doma mají.

WP_20170621_11_47_11_Pro.jpgCVIČÍME PRSTÍKY

Datum konání: 21.6. 2017

V rámci ranního pobytu a programu v MŠ jsme se dnešní ráno zaměřili na procvičování prstíčků. Holčičky navlékaly korálky a kluci montovali a šroubovali ze dřevěné stavebnice.

    WP_20170621_06_48_05_Pro.jpg  

WP_20170621_06_48_16_Pro.jpgŠKOLČÁTKA SI VYHRAJÍ A TVOŘÍ Z PŘÍRODNIM

Datum konání: 20.6. 2017

Abychom se schovali před sluníčkem, vyrazili jsme do lesa. Děti dostaly prostor, aby si našly přírodniny a vytvořily z nich, co je napadne. Děti byly velmi tvořivé, les se proměnil v kuchyňky, pokojíčky, děti vytvářely mozaiky a stavěly domečky.

WP_20170620_10_47_56_Pro.jpg  DALŠÍ NOVÝ TÝDEN V MŠ

Datum konání: 19. a 20.6. 2017

Předposlední červnový týden jsme v MŠ začali tématem "Věci kolem nás". Ranní kruh opět dostal větší časový prostor, tentokrát s povídáním o nejhezčím víkendovém zážitku, který děti následně malovaly barvami. V hudební koutku děti nacvičují hudební program pro předškoláky na závěrečné loučení 30.6. Díky hezkému počasí probíhala ranní rozcvička venku a ve sportování děti pokračovaly na fotbalovém hřišti. Odpoledne patřilo výtvarnému projektu, komunikační výchově a sportování na školním hřišti.

V úterý se téma zaměřilo na prostředí MŠ a věci i činnosti, které děti obklopují, vnímají a dobře znají. Vše se prolínalo také s výtvarnou činností. Pro změnu si děti zacvičily a zatancovaly u "Cvičíme s Míšou"....

WP_20170620_08_11_30_Pro.jpg Olympijský běh - informace pro zákonné zástupce

Datum konání: 21. 6. 2017

Ve středu 21. 6. 2017 jedou žáci ZŠ do Jihlavy na Olympijský běh.

Sraz v 7:50 ve škole (děti dostanou obědový balíček).

Odjezd z Cejle v 8:22, příjezd do Cejle 13:45 (akce končí u školy, na zastávce po příjezdu si žáka může vyzvednout pouze zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba).

1.jpgS sebou: Svačinu dle potřeby, pití v dostatečném množství, pokrývku hlavy, sluneční brýle, v případě potřeby opalovací krém, oblečení a obuv na běhání, peníze na autobus (16 Kč) a na případnou útratu.

Po dobu konání akce nebude ve škole vykonáván pedagogický dohled.Plašička krtků

Datum konání: 16. 6. 2017 - 19. 6. 2017

V pondělí 19. června 2017 žáci školní družiny s panem učitelem Dvořákem ukončili svou rozpracovanou aktivitu - instalace plašičky krtků na naši školní zahradu. Školní družina takto pokračuje v environmentálních aktivitách, při kterých děti získávají povědomí o přírodě, jejím fungování, poznávají ekosystém nejbližšího okolí a aktivně se zapojují do péče o přírodní krásy.

pmb5zqHQTHCWDVhve9Mb8o3jZuzRBeYVhm4mrPlKL2bay_5iur9JWG8C8UT7Dn1QthoJXCA.jpg

Více z výroby plašičky naleznete ve fotogalerii.