Základní škola a mateřská škola Cejle,
příspěvková organizace

Aktuálně ze ZŠ a MŠ


Emailové adresy pedagogů

Datum konání: 11. 9. 2015

Veřejnost má nově možnost komunikovat s pedagogy školy prostřednictvím jejich pracovních emailových adres.

Jméno Email
Mgr. Lenka Volfová volfova.cejle@gmail.com
Mgr. Martin Dvořák dvorak.cejle@gmail.com
Radka Berková berkova.cejle@gmail.com
Bc. Gabriela Nováková novakova.cejle@gmail.com


Upozornění - nové telefonické kontakty

Datum konání: 7. 9. 2015

Od 7. 9. 2015 dochází ke změně telefonických kontaktů.

Do mateřské školy se dovoláte na telefonní číslo 605907336. Nově byla zřízena linka do kanceláře vedoucí školní jídelny, která má číslo 567316027. Při nepřítomnosti žáka, prosíme, vždy odhlašujte obědy přímo u vedoucí školní jídelny buď osobně či na tomto telefonním čísle. 

Telefonní číslo 567316140 do kanceláře ředitelky školy zůstává nezměněné.

Pro kontakty se školou je možno stále využívat emailové kontakty:

 Nácvik požárního poplachu

Datum konání: 4. 9. 2015

V pátek 4. září proběhl v celé škole nácvik požárního poplachu. Děti si prakticky vyzkoušely postup při evakuaci školy při požáru či dalších rizikových situacích. Byly seznámeny se zásadami požární bezpečnosti.

 Nová třídní pravidla

Datum konání: 3. 9. 2015

3. září 2015 si děti z I. a II. třídy (1. a 2. ročník, 3. a 5. ročník) vytvořily svá třídní pravidla, která budou upravovat společné soužití ve třídě. Žáci se zavázali, že budou zásady chování dodržovat. Jejich tvorba probíhala v režii dětí, učitelky byly pomocníky jejich vzniku. 

I díky tomu, že pravidla jsou zásady, které vzešly přímo od dětí, bude pro děti snadnější jejich dodržování. Již první den jejich vzniku kontrolovaly jejich dodržování ostatními spolužáky. Dodržování třídních pravidel přispěje k rozvoji a udržení kamarádství a respektu mezi žáky a pomůže snižovat kázeňské problémy.

 

                           Dětské odpoledne

Datum konání: 31. 8. 2015Pasování prvňáčků

Datum konání: 1. 9. 2015Nové skříňky

Datum konání: 7. 8. 2015

Díky zřizovateli školy obci Cejle jsme obdrželi nové skříňky pro žáky základní školy. Zde si budou moci žáci nechávat pomůcky, cvičební úbor a další potřebné věci do výuky. Klíče od skříněk obdrží žáci na začátku školního roku. Sběr PET víček pro Kristýnku

Datum konání: 1. 9. 2014 - 30. 6. 2015

Společně pomozme nemocné Kristýnce sběrem PET víček z plastových lahví v boji proti její závažné nemoci. Víčka můžete nosit do ZŠ a MŠ Cejle nebo na Obecní úřad v Cejli. Děkujeme za jakékoliv množství. 

 

Další info najdete na tomto odkazu: http://www.lidemezilidmi.cz/well-being/kristyna-vugrincova-spolu-s-maminkou-a-dobrymi-lidmi-celi-zakerne-nemoci