Základní škola a mateřská škola Cejle,
příspěvková organizace

Aktuálně ze ZŠ a MŠ


Tisková zpráva k Dyslektické olympiádě 2016

Níže uvádíme tiskovou zprávu k Dyslektické olympiádě (Mgr. Vladimíra Otisková, ZŠ Kpt. Jaroše Třebíč), které se úspěšně zúčastnili naši žáci L. Vašíček, J. Hromádka a M. Ott.

8408.jpg

Zdroj fotografie: ZŠ Kpt. Jaroše Třebíč

Ve čtvrtek 12. května 2016  se na naší škole uskutečnil  již  17. ročník  DYSLEKTICKÉ  OLYMPIÁDY.  Jedná se o soutěž matematicko-přírodovědného a sportovního zaměření. Zúčastnilo se 108 žáků 1. stupně z 21 základních škol z různých koutů našeho kraje.  Soutěžily děti, u kterých byla diagnostikována některá ze specifických poruch učení, nejčastěji dyslexie.

Jako každoročně děti soutěžily v pěti disciplínách:
 matematika
 přírodovědný kvíz
 botanická stezka
 skládání PUZZLE
 netradiční sportování

Celá soutěž určitě naplnila hlavní poslání akce: „DÁT DĚTEM S PORUCHAMI UČENÍ ZAŽÍT POCIT ÚSPĚCHU.“

I když je akce nazývána soutěží, nejde o soutěž v pravém slova smyslu, soutěžení je jen prostředkem k naplnění mnohem vyššího cíle. Hlavním úkolem je povzbudit dyslektické děti, pozvednout jim sebevědomí, dát jim možnost zažít pocit úspěchu a zodpovědnosti při reprezentaci své školy.

Letošní olympiáda měla jako i ty předešlé velmi přátelskou a radostnou atmosféru, kterou bylo možno pozorovat hlavně u zúčastněných dětí. Akce byla podpořena z Grantového systému Zdravého města Třebíč.


Autor: Marta Kozdas Publikováno 7. 6. 2016 12:48

Den prevence

Datum konání: 9. 6. 2016

Ve čtvrtek 9. 6. 2016 jedou žáci ZŠ na Den prevence do Jihlavy.

Sraz v 8:00 na autobusové zastávce v Cejli (8:22 odjezd do Jihlavy, 11:15 příjezd do Cejle). Žákům 3. a 5. ročníku odpadá 5. vyučovací hodina.

S sebou: Peníze na autobus a na případnou drobnou útratu.


Autor: Marta Kozdas Publikováno 7. 6. 2016 11:59

PODĚKOVÁNÍ ŠKOLÁKŮM ZA PARÁDNÍ DĚTSKÝ DEN

Velké díky posílají všechna školčátka včetně paní učitelek školákům, za bezvadně naplánovaný, zorganizovaný a zvládnutý program pro děti k jejich svátku:) DĚKUJEME!!!

WP_20160601_10_27_57_Pro.jpgWP_20160601_10_28_02_Pro.jpgWP_20160601_10_24_21_Pro.jpg


Publikováno 3. 6. 2016 21:53

Hurá do lesa...

    WP_20160530_10_50_29_Pro.jpg

      ... kde jsou děti ve svém živlu. Dokáží postavit krásné domečky

                    pro zvířátka, skřítky, ale také parádní bunkry, skrýše, úkryty a domečky pro sebe:)

 

WP_20160530_10_50_10_Pro.jpg

                                          


Publikováno 3. 6. 2016 21:47

POHYB NÁS BAVÍ

...a to každý den, kdy začínáme ranní rozcvičkou a rušnou částí za rytmu bubínku, ozvučných dřívek nebo klavíru. Poté se protáhneme od hlavy až k patě. Zacvičíme si i s básničkami a písničkami. Za hudby z CD děti relaxují a pak je čeká každý den jiná pohybová hra. Ranní rozcvičky oživíme např. dětskou jógou, aerobikem, židličkovanou nebo chůzí s knihou na hlavě pro rovná záda:) 

DSCF8010.JPGDSCF8015.JPG

 

Více ve fotogalerii MŠ


Publikováno 3. 6. 2016 13:31

TÝDEN DĚTSKÉ RADOSTI

Téma, které patřilo dětem a jejich svátku, bylo náplní prvního červnového týdne. Děti se seznámily pomocí obrázků a povídání si o ostatních národnostech a také jak a kde děti slaví svůj svátek. V rámci ranního kruhu si povídaly o tom, jak slaví Den Dětí, co jim dělá radost atd. Od pondělí si pro sebe vytvářely nápadité krásné výrobky-dárky, jako vlastní pexeso, podobiznu, rybičky na provázku a mnoho dalšího. Slavily dětský den diskotékou, šipkovanou a zpíváním.

 

DSCF8011.JPGDSCF8017.JPG

 

Více ve fotogalerii MŠ


Publikováno 3. 6. 2016 13:25

Informační odpoledne ZŠ

Datum konání: 8. 6. 2016

Ve středu 8. 6. 2016 od 15:00 do 16:00 se koná informační odpoledne pro rodiče s dětmi.

Program: Individuální konzultace s vyučujícími (Mgr. Ing. Marta Kozdas – v ředitelně, Mgr. Lenka Volfová – v I. třídě, Mgr. Martin Dvořák – ve II. třídě – družina).

 


Autor: Marta Kozdas Publikováno 2. 6. 2016 10:43

Otevřený dopis manželů Křišťálových

Vážená paní ředitelko, paní učitelko a pane učiteli.

 

   Dovolte, abychom touto formou vyjádřili obrovské děkuji za Vaši práci. Důvodů je hned několik. Jste již třetí! vedení školy za devět let, kdy s touto školou úzce spolupracujeme ( z toho 8 let jako předsedkyně školské rady) a proto si myslím, že informací na srovnávání máme víc než dost. Ano, srovnávat sice mohu víc než ostatní, ale dělat to nebudu. Myslím si, že každý ve vedení v rámci svých možností odvedl co mohl. Nicméně vím jedno. Jste první vedení, které se o děti stará komplexně. Od osobnostního rozvoje, rozvoje kreativity, péče o vztahy mezi dětmi, péče o jejich zdraví, vědomí si svých kvalit, ale i slabých stránek a tím dáváte dětem i možnost sám na sobě pracovat. Jste první vedení, které v takové míře komunikuje s rodiči a je ochotno je i poslouchat a vyjít rodičům vstříc.

Z posledních zpráv ze školy máme pocit, že bylo velmi rychle bylo zapomenuto období, kdy děti chodily domů s pláčem ( včetně našeho syna!, který školu miluje!), kdy bylo na rodiče křičeno na rodičovském sdružení a rodiče si právem stěžovali! Nejsou to obecné řeči. Naši oba synové tuto malotřídku absolvovali a druhý právě složil úspěšně přijímací zkoušky na státní gymnázium. Nechci se chlubit jeho výsledkem, ale zdůraznit to, že za sebou nechal 50 dětí, což něco vypovídá o kvalitě výuky v této malotřídce. Ta je na velmi vysoké úrovni. Také děkuji za možnost vyzkoušet si hodinu s dětmi. Bylo to krásné, ale taky nesmírně náročné a jak už jsem Vám kdysi řekla, nechápu, jak zvládnete obsah i formu výuky pro více tříd naráz, ale ty děti prostě umí.

     Vzhledem k tomu, že pracuji v kolektivu asi třiceti maminek, mám možnost srovnávat s velkými školami a poslouchat příběhy, kdy děti běžně nosí pětky za nepodepsané domácí úkoly, ač byly prokazatelně napsány doma. Kdy děti v první třídě dostávají  na vánoční prázdniny za domácí úkol 100 příkladů z matematiky a 20 stránek ze slabikáře, maminky doma učí nová písmenka, protože ve škole nestíhají.

Chodit do téhle školy v letošním roce byl balzám pro syna i pro nás, jako rodiče. Téměř denně chodí s nějakou informací nebo zážitkem, ve družině projevil zájem o hru na kytaru, tak jej pan učitel učí na kytaru ( občas mě doma to jeho „preludování“ pěkně točí!. Ale to je můj problém.) Jsem šťastná, že se synovi rozšiřují obzory ve všech oblastech. A to díky Vám! Lidem, které to baví a dávají do toho celé srdce,  ač jsou nuceni čelit obrovským překážkám, kterým naprosto nerozumím. Školu považuji za ústav vzdělávací a svůj úkol plní na 100%.  A ještě dovolte  jeden postřeh. Tohle všechno považuji za naprosto zásadní proto, že ve chvíli, kdy dítě přechází na druhý stupeň školy, nemáte šanci cokoliv ovlivnit. Je jen jedním z davu, kdy jste buď premiant, průměr nebo na chvostu třídy. A buď máte kázeňské problémy, nebo ne. Víc se už nedozvíte ani na rodičovském sdružení. A už vůbec se nebudeme bavit o kroužcích, protože těch je pro druhý stupeň minimum. Nejsou pro ně personální, finanční ani prostorové kapacity. A to i vše přesto, že druhý stupeň ZŚ považuji za nejrizikovější období našich dětí. A jedna malá osobní příhoda. Staršímu synovi na druhém stupni odpadla hodina angličtiny, děti šly hrát na schovávanou na sídliště (aniž bych já jako rodič měla tušení, že je dopoledne mimo školu, protože má mít možnost být v informačním centru. Odtud, ale byli vykázáni!) Jaké bylo moje překvapení, když mi odpoledne volal, že do něj na sídlišti „drclo“ auto. Jeho štěstí bylo, že řidič byl důchodce  ŠKODY 120 a ne mladík v BMW.

  Tohle všechno jsou důvody, které mě ujišťují v tom, že i naše další dítě ( pokud se v pořádku narodí ) bude rozhodně opět zapsáno do této úžasné malotřídky, kde vím, že bude veden k samostatnosti, vědomí si svých kvalit, veden ke komunikaci a respektu k ostatním a nebude pouze jedním v davu 30 dětí, který bude zaškatulkován. Velkým školám nic nevyčítám. Není v jejich silách tato individuální péče, tím spíš si vážím možnosti nechat své děti vzdělávat v naší malinké škole.

 

     Děkuji Vám za trpělivost, ochotu a síly, které investujete do našich dětí. Děkuji Vám, že jste našemu synovi pomohli splnit jeho sen a velmi kvalitně jste jej připravili na přijímací zkoušky. 

 

Na další velmi dobrou spolupráci s touto školou se těší manželé Křišťálovi.


Publikováno 1. 6. 2016 13:06

Šipkovaná s překvapením na Den dětí

Datum konání: 1. 6. 2016

Na Den dětí 1. června 2016 naši páťáci připravili pro své spolužáky i děti ze školky šipkovanou. Matěj, Michal a Kuba se opravdu snažili a nachystali 10 stanovišť s úkoly. Na závěr všechny čekalo sladké překvapení.

IMG_20160601_102617.jpg

IMG_20160601_105542.jpg

Ale tím nebyl překvapením konec. Paní kuchařka dětem na dnešní den připravila pizzu, na které si všichni pochutnali, a výborný nanuk.

Více naleznete ve fotogalerii.


Autor: Marta Kozdas Publikováno 1. 6. 2016 12:59

Jak prvňáčci čtou

Datum konání: 31. 5. 2016

Naši prvňáčci udělali velký pokrok ve čtení, níže si můžete pustit, jak se jim daří.

record20160531103552.amr


Autor: Marta Kozdas Publikováno 31. 5. 2016 11:07