Základní škola a mateřská škola Cejle,
příspěvková organizace

Aktuálně ze ZŠ a MŠ


PROVOZ MŠ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

Mateřská škola bude mít naposledy otevřeno ve čtvrtek 30.6. 2016.

První prázdninový týden, tedy od 1.7. do 5.7. 2016 bude ZAVŘENO.

Poslední prázdninový týden od 25.8. do 31.8. 2016 bude MŠ OTEVŘENA jen pro PŘIHLÁŠENÉ děti, a to od 6:30 do 12:00.


Publikováno 30. 5. 2016 12:44

VĚCI KOLEM NÁS

Opět další zajímavé téma, které děti zaměstnávalo celý tento týden. Bylo bohatým zdrojem povídání během ranního kruhu, pestrou náplní při pracovní výtvarné výchově, kdy děti vystřihávaly, zvládly náročnou techniku dokreslování a také pracovní listy při grafomotorice, prostorovém či smyslovém vnímání, vnímání barev atd. Také didaktické hry zahrnuly předměty jako hlavní námět, ať již při Kimově hře, vnímání hmatem se zavázanýma očima či při třídění dle materiálů, barev, tvarů... U klavíru se děti naučily novou píseň Byl jeden stromeček, kdy každá sloka patřila jednomu z nich a zazněla v nich vždy jména každého z dětí.

 

DSCF7995.JPGDSCF8005.JPG

 

Více ve fotogalerii MŠ


Publikováno 27. 5. 2016 12:05

Děti z MŠ si přinesly na školní zahradu nového nájemníka:)

Při jedné z procházek děti našly krásného hlemýždě, kterého ihned "adoptovaly" a přinesly s sebou na školní zahradu, kterou náš EDA obývá už téměř 14dní:)

DSCF8001.JPG


Publikováno 27. 5. 2016 11:50

Školní výlet základní školy

Datum konání: 26. 5. 2016

Ve čtvrtek 26. května 2016 se žáci základní školy vydali na výlet. Jejich cílem byla vojenská základna v Jindřichově Hradci, kde probíhal den otevřených dveří.

Nejprve však děti čekala dobrodružná cesty vlakem a procházka po městě. Na vojenské základně na nás již čekal voják místní posádky pan Bumbálek, který nás provázel pro jednotlivých stanovištích, která byla pro návštěvníky nachystána. Viděli jsme střelné zbraně, výbavu vojáka do terénu, polní záchranný vůz, kuchyni, vyzkoušeli jsme si, jaké je sedět za volantem hasičského vozu, obrněného Panduru i jeepu. 

Všem se výlet moc líbil a těšíme se na další.

IMG_20160526_084328.jpg

IMG_20160526_102508.jpg IMG_20160526_112102.jpg

IMG_20160526_100431.jpg IMG_20160526_110810_1.jpg

Více fotografií z výletu naleznete ve fotogalerii základní školy.


Autor: Marta Kozdas Publikováno 27. 5. 2016 10:27

Informace - školní stravování

Zde uvádíme novinky a připomenutí zákonným zástupcům týkající se školního stravování:

Naše škola má možnost zapojit se ve školním roce 2016/2017 do programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV) pod názvem Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi. Jedná se o zajištění úhrady části nákladů za obědy (100 % hodnota potravin) za děti, jejichž rodiče se nacházejí v hmotné nouzi. Projekt MPSV zahrnuje děti ze sociálně slabých rodin ve věku od 3 do 15 let navštěvující základní, mateřskou školu či víceleté gymnáziumKraj Vysočina se rozhodl rozšířit možnost pomoci těmto dětem a připravuje projektovou žádost. Kraj Vysočina by byl tedy žadatelem o finanční prostředky z MPSV a naše škola by byla partnerem při realizaci. V případě zájmu o zařazení do tohoto programu, prosíme, kontaktujte ředitelku školy.

Připomínáme, že není přípustné donášet do školní jídelny pokrmy, které nebyly ve školní jídelně připraveny. Totéž platí o jejich uchovávání a vydávání školní jídelnou. Jedinou výjimkou je manipulace s pokrmem doneseným do školy z důvodu zdravotní indikace - dietní strava (není stravovací služba podle §23 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a není školním stravováním podle vyhlášky č. 107/2005 Sb.). V takovém případě je nutné doložit souhlas lékaře s dietním stravováním a uzavření dohody o manipulaci s přinášenými pokrmy se školou (formulář je dostupný u ředitelky školy). Ačkoliv škola nemá zákonnou povinnost dietní stravování umožnit, doposud jsme dietní stravování rádi umožňovali.

Podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozsah stravování se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. V této souvislosti byl pozměněn Vnitřní řád školní jídelny, kde jsou uvedena pravidla pro stravování dětí mateřské školy. Většina předškolních zařízení děti s odhlášeným obědem vůbec nepřijímá v daný den, my bychom chtěli vyjít zákonným zástupcům vstříc a nabízíme možnost odvezení dítěte na oběd a následnému přivezení zpět do mateřské školy. Rádi bychom se touto cestou omluvili paní Michálkové, že jsme se zcela neřídili výše uvedenou vyhláškou a způsobili tímto komplikace. Děkujeme za pochopení.

V době konání školního výletu základní školy mají děti automaticky odhlášený oběd. Není v tomto případě nutné kontaktovat vedoucí školní jídelny.


Publikováno 25. 5. 2016 14:39

ROZKVETLÁ MŠ

S tématem "Co všechno kvete" nám rozkvetla celá MŠ. Děti se učily vnímat krásy okolní přírody, rozeznávat běžně kvetoucí jarní rostliny, rozvíjet svou schopnost vyjádřit získané pocity a dojmy. Vše se přeneslo do tvořivých výtvarných činností při práci s různorodým materiálem jako např. karton, drátky a plastelína, mycí houbičky jako tiskátka či barevný papír. Kytičky byly hlavním součástí také předškolní přípravy, ať již při slabikování, vytleskávání, procvičování písmen, rozumové a poznávací činnosti, kdy děti procvičovaly svou soustředěnost a schopnost kombinovat barvy, při grafomotorice, počítání, při práci s obrázkovým materiálem, kdy měly přiřazovat správně obrázky nebo slovních didaktických hrách, kdy děti správně "opravovaly" paní učitelku. I pohybové hry patřily k tématu, děti hrály hru Na kytičky, Pletl/a jsem... a další. A samozřejmě zpívaní u klavíru v rámci hudební výchovy téma kytiček také neopomenulo.

DSCF7981.JPG

Více ve fotogalerii MŠ.


Publikováno 25. 5. 2016 12:25

Školní výlet základní školy

Datum konání: 26. 5. 2016

Ve čtvrtek 26. 5. 2016 jedou žáci ZŠ na školní výlet do Jindřichova Hradce na den otevřených dveří vojenské posádky.

Sraz v 7:30 na vlakové zastávce v Kostelci.

Odjezd z Kostelce 7:43, příjezd do Kostelce 14:14. V případě ukončení akce později a tím i pozdějším příjezdu do Kostelce budeme zákonné zástupce telefonicky informovat. Po příjezdu do Kostelce výlet končí a zákonní zástupci si přeberou děti (příp. pověří osobu, která dítě přebere).

S sebou: Vhodný oděv a obuv, svačinu dle potřeby, peníze na útratu (možnost zakoupení občerstvení).

Záloha na dopravu: 100,-Kč (po akci bude provedeno vyúčtování) – prosíme o dodání zálohy do 23. 5. Z důvodu nákupu hromadné jízdenky nebude možné v případě neúčasti vrátit příslušnou část zálohy za dopravu. Děkujeme za pochopení.

26. 5. 2016 nebude v provozu školní družina.


Autor: Marta Kozdas Publikováno 20. 5. 2016 15:39

ŠKOLČÁTKA OBJEVILA MALÉ PTÁČKY

ptáčci.jpg

 

 

 

 

 

                             Při dopolední procházce se byly děti podívat

                              na malé ptáčky v hnízdě, kteří se zabydleli

                                           u paní učitelky Berkové.

 


Publikováno 20. 5. 2016 15:17

Hlasujte pro náš web

Datum konání: 20. 5. 2016 - 5. 6. 2016

Již nyní můžou všichni příznivci naší školy hlasovat v dalším ročníku sCOOL web!

f9e06578b8x6187.pngV prvním ročníku této soutěže o nejlepší školní internetové stránky na podzim loňského roku naše škola postoupila do finále v kategorii A (školy neplně organizované). Ve druhém ročníku, který probíhá právě nyní, jsme se mezi deset nejlepších v České republice opět probojovali.

Nyní bude probíhat hodnocení odborné poroty, která vybere vítěze.

Však naše stránky kromě hlavní ceny bojují o cenu veřejnosti. Prosíme, dejte nám hlas na http://www.scoolweb.cz/finaliste2016/167. Děkujeme!


Autor: Marta Kozdas Publikováno 20. 5. 2016 12:27

Beseda o romské kultuře

Datum konání: 20. 5. 2016

V pátek 20. května 2016 do školy zavítaly pracovnice TP SOVY - Terénní programy pro lidi žijící ve vysoké míře sociálního vyloučení jihlavské Charity. Žáci byli poutavě seznámeni s historií Romů, s jazykem, s tradicemi, zvyky, pokrmy, hovořilo se také o předsudcích. Žáci měli mnoho zajímavých dotazů. Na závěr se děti naučily základy romského tance. Všem se beseda velmi líbila. 

IMG_20160520_111003.jpg

Následně ve výtvarné výchově děti ztvárňovaly tradiční romský oděv.

IMG_20160520_112926.jpg IMG_20160520_113120.jpg IMG_20160520_113037.jpg

Nejen na dokončené výkresy se můžete podívat ve fotogalerii.


Autor: Marta Kozdas Publikováno 20. 5. 2016 12:11