Základní škola a mateřská škola Cejle,
příspěvková organizace

Aktuálně ze ZŠ a MŠ


Podzimní ovoce

Datum konání: 16. 10. 2015

Výuka prvouky v 1. ročníku pokračuje získáváním informací o ovoci a zelenině typických pro podzimní období. S paní učitelkou Volfovou naši nejmenší školáci vyráběli mrkev, řepu, jablka a další plodiny.


Autor: Marta Kozdas Publikováno 26. 10. 2015 15:00

Uskutečnilo se Podzimní dýňování

Datum konání: 22. 10. 2015

Ve čtvrtek 22. 10. proběhlo Podzimní dýňování pro rodiče a jejich děti. Ve venkovní učebně se sešli rodiče žáků z mateřské i základní školy, jejich děti a pedagogové, aby společně tvořili. Do vykrajování dýní se pustili nejen maminky s dětmi, ale také tatínkové. Výtvory je již nyní možno vidět u vchodových dveří školy. Do vydlabaných dýní budou dávány svíčky, což přispěje k příjemné podzimní atmosféře ve škole.

Děkujeme paní učitelce Berkové za zorganizování této krásné akce.

 


Autor: Marta Kozdas Publikováno 22. 10. 2015 18:15

Tělesná výchova zábavně

Datum konání: 22. 10. 2015

Snažíme se přimět naše žáky k pohybu. Nejlepší cestou je zábavná forma. V hodinách tělesné výchovy pan učitel Dvořák pravidelně zařazuje aktivity, které jsou pro děti hrou, ale přimějí k pohybu každého žáka. Ve čtvrtek 22. října 2015 děti v tělocviku hrály další takovouto zábavnou aktivitu.

Můžete se podívat, jak se jim dařilo.

             

             

             

                                 


Autor: Marta Kozdas Publikováno 22. 10. 2015 18:05

Vánoční keramická dílna

Datum konání: 23. 10. 2015

V pátek 23.10. od 16:00 se v budově ZŠ a MŠ Cejle uskuteční vánoční keramická dílnička pro rodiče, školní a předškolní děti.

Přijďte si s námi tvořit z hlíny, výrobky budou k dostání na vánočních trzích.

Těšíme se na Vás.


Publikováno 21. 10. 2015 16:27

Děti ze ZŠ a MŠ v Zoologické zahradě Jihlava

Datum konání: 13. 10. 2015 - 26. 10. 2015

Úterý 13. 10. 2015 patřilo výpravě do jihlavské ZOO za zábavně vzdělávacím programem nazvaným Hmyzáčci, který se dětem velmi líbil. Děti se bezprostředně zapojovaly do činností a diskuzí, plnily úkoly a spolupracovaly. Beruška je vtáhla do světa hmyzu. Děti si zatančily, zazpívaly, vedly rozhovory, dozvěděly se mnoho nového o hmyzí říši a aktivně se všeho účastnily. Stavěly mraveniště, prolézaly jím, vyráběly domečky pro chrostíky, sosaly sosáčky jako motýlci a nakonec se vůbec nebály pohladit si a nechat si přes nožky přeběhnout 10 cm švába afrického. Po hodinovém programu následovalo putování zoologickou zahradou a shlédnutí všech zvířátek, které ji obývají.

 

Fotografie z návštěvy ZOO dětmi z mateřské školy najdete ve fotogalerii.

 

Do ZOO ve středu 21.10. 2015 zavítali i třeťáci a páťáci. Ti se zúčastnili programu Opičí se opice? V edukačním středisku PodpoVRCH se formou hry a diskuze seznámili s nejznámějšími druhy opic, stavbou jejich těla, s jejich životem ve volné přírodě, odchovem v zajetí. V komentované prohlídce děti přímo na opičích obyvatelích zahrady viděly, co se dříve dozvěděly. V prohlídce žáci hledali outloně malého, kterého naše škola sponzoruje. Mezi zvířata, která naše nejstarší žáky kromě opic zaujala nejvíce patřil fenek, panda, vydra a tuleň.

Žáci 5. ročníku již nyní chystají článek o návštěvě ZOO do školního časopisu, který vyjde v polovině listopadu.

 

Také fotografie z návštěvy ZOO žáky 3. a 5. ročníku naleznete ve fotogalerii základní školy.

 

O vzdělávací pořad v ZOO nebudou ochuzeni ani žáci 1. a 2. ročníku. Ty pořad Hmyzáčci čeká v pondělí 26. 10. 2015. Již nyní se naši nejmenší žáci moc těší.


Autor: Marta Kozdas Publikováno 21. 10. 2015 14:52

Kroužek vaření

Datum konání: 21. 10. 2015

Z důvodu nemoci se kroužek vaření 21. 10. 2015 neuskuteční. Kroužek začne svou činnost ve středu 4. 11. 2015.

 


Autor: Marta Kozdas Publikováno 20. 10. 2015 11:18

Úspěch webu naší školy

Datum konání: 19. 10. 2015 - 10. 11. 2015

Web naší školy postoupil v soutěži školních webů sCool web do finálové desítky v kategorii A (ZŠ neúplně organizované). 

Hodnoceny byly následující kategorie:

  1. Otevřenost školy vůči veřejnosti – oblast s největším množstvím kritérií obsahuje poměrně detailně formulované konkrétní požadavky na jednotlivé prvky, které považujeme za vhodné na školním webu návštěvníkům nabízet. 
  2. Uživatelská přívětivost – použitelnost, přehlednost, přístupnost a srozumitelnost – web musí odpovídat potřebám návštěvníků, orientace na webu musí být srozumitelná, bezproblémová a logická. Důležitá je struktura a provázanost logických celků, která zlepšuje orientaci v prostředí webu.
  3. Bezpečnost – zajištění bezpečnosti žáků, tak bezpečného používání technických prostředků.
  4. Grafické zpracování – grafika, design, estetický dojem.

 

Prosíme, podpořte naše stránky v hlasování o Ceně veřejnosti na následujícím odkazu: http://www.scoolweb.cz/finaliste/120.

Děkujeme!


Autor: Marta Kozdas Publikováno 19. 10. 2015 11:07

Vše nejlepší k narozeninám!

Datum konání: 16. 10. 2015

V příštích dnech oslaví žákyně 3. ročníku naší školy Natálka Kolářová narozeniny. Natálka neslaví jen doma, ale i ve škole. S maminkou upekla dort pro spolužáky i pracovníky školy. Všem nám moc chutnal. Děkujeme a přejeme všechno nejlepší!


Autor: Marta Kozdas Publikováno 16. 10. 2015 11:32

Babí léto v plném proudu v MŠ

Datum konání: 5. 10. 2015 - 9. 10. 2015

První říjnový týden děti zahájily "hledáním a poznáváním babího léta", a to každý den v přírodě při společných vycházkách, také ve třídě při prohlížení obrázků, knížek, či při kreslení, tvoření a práci s přírodninami.

Pozorovaly proměny v přírodě a zároveň se zžívaly s přírodním prostředím. Zpívaly další nové písničky, recitovaly nové básničky a předškoláci zvládali další pečlivou přípravu na školu.

 

 

 

Více z hledávání a poznávání babího léta naleznete ve fotogalerii.


Autor: Gabriela Nováková Publikováno 15. 10. 2015 14:37

Včeličky v tělesné výchově

Datum konání: 15. 10. 2015

Ve čtvrtek 15. 10. 2015 v hodině tělesné výchovy s panem učitelem Dvořákem děti z 1. stupně hrály na včeličky. Díky hře s nejen nenuceně věnovaly pohybu, ale také rozvíjely smysly, motoriku i vzájemné vztahy.

 


Autor: Marta Kozdas Publikováno 15. 10. 2015 14:29