Základní škola a mateřská škola Cejle,
příspěvková organizace

Učitelé základní školy, vychovatel školní družiny

Mgr. Ing. Marta Kozdas - ředitelka školy, školní speciální pedagožka, metodička prevence, výchovná poradkyně

 

Mgr. Lenka Volfová třídní učitelka

 

Mgr. Martin Dvořák - učitel, vychovatel školní družiny