Základní škola a mateřská škola Cejle,
příspěvková organizace

Základní informace

Základní i mateřská škola funguje jako malotřídní zařízení (zpravidla dvoutřídní na naukové předměty, jednotřídní na výchovy).

V mateřské škole jsou děti od 2 let do 6 let věku. Děti se učí vzájemné toleranci, respektu a pomoci druhým. Klademe důraz na všestranný rozvoj dítěte a jeho individualitu. Naším záměrem je rozvoj osobnosti dítěte, zdravý fyzický i psychický rozvoj dítěte a jeho spokojené prospívání. Naším cílem je šťastné a spokojené dítě, které rádo navštěvuje mateřskou školu.

Malotřídní koncept na základní škole má své klady a výhody. Za důležité považujeme individuální přístup ke každému žákovi, možnost vysvětlené učivo ihned procvičit, vyučující si okamžitě všimne chyby, upozorní na ni dříve, než byla zafixována, úkoly lze hodnotit bezprostředně po vypracování, zapojit děti do kontroly, starší žáci jsou přirozenými, nenásilnými vychovateli mladších, vzájemná pomoc, tolerance k slabším je samozřejmá, dochází k rozvoji samostatnosti, schopnosti řešit problém, nespoléhat se na pomoc dospělého, nebát se říct svůj názor.

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

 

I. pololetí: 4. září 2017 – 31. ledna 2018

II. pololetí: 1. února 2018 – 29. června 2018

 

Prázdniny:

Podzimní prázdniny: 26. a 27. října 2017

Vánoční prázdniny: 23. prosince 2017 – 2. ledna 2018

Pololetní prázdniny: 2. února 2018

Jarní prázdniny: 26. února 2018 – 4. března 2018

Velikonoční prázdniny: 29. a 30. března 2018

Hlavní prázdniny: 2. července 2018 – 31. srpna 2018

 

Začátek školního roku 2018/2019: 3. září 2018

 

Ředitelské volno:

  1. září 2017, 30. dubna a 7. května 2018

 

Zápis do ZŠ: 5. dubna 2018

Zápis do MŠ: 3. května 2018