Základní škola a mateřská škola Cejle,
příspěvková organizace

Sportovní kroužek

Sportovní kroužek vede paní učitelka Jana Brtnická.

Pondělí: 15:00 - 16:00 h.