Základní škola a mateřská škola Cejle,
příspěvková organizace

Základní informace

Zahrada dětem a učitelů nabízí prostor k alternativním formám výuky a zároveň motivuje k lepšímu soužití s přírodou a k jejímu respektování. Slouží nejen jako prostor k odpočinku, ale především  jako prostor, kde mohou realizovat své nápady, vyzkoušet si plánovací proces a uvědomit si význam spolupráce s ostatními.

zahrada