Základní škola a mateřská škola Cejle,
příspěvková organizace

Základní informace

Žáka do školní družiny přihlašují zákonní zástupci pomocí zápisového lístku (k dispozici u vychovatele školní družiny nebo ke stažení ZDE). Provozní doba školní družiny je od 12 do 16 hodin. Pokud bude chtít žák odejít z družiny dříve, musí mít písemný souhlas zákonných zástupců. Pro vyzvedávání žáka z družiny jinou osobou než je zákonný zástupce využijte formulář dostupný ZDE.

20160418_121728.jpg

Denní režim školní družiny:

  • odpočinková činnost (čtení knížek apod.)
  • pokud rodiče budou chtít, mohou si děti ve školní družině připravovat na vyučování v podobě psaní domácích úkolů
  • procvičování, opakování výuky
  • dle počasí a času - venkovní aktivity, vycházka na hřiště

Školní družina časově navazuje na zájmové kroužky.

eNOi2Lt3puLKMkHU-Ivt_McZuBqRMeCD9eRLXhy94-xXoY4sf6mtY7WIv1JBlEte_KDXamo.jpg

Vychovatel školní družiny: Mgr. Martin Dvořák

Příspěvek na provoz školní družiny: Zákonní zástupci, jejichž dítě navštěvuje školní družinu, jsou povinni za každé dítě zaplatit příspěvek na provoz. Příspěvek činí 60 Kč měsíčně. Platby probíhají pololetně příkazem k úhradě na bankovní účet č. 4200325158/6800 (variabilní symbol obdrželi zákonní zástupci za začátku školního roku). Splatnost úplaty je do 30. 9. – platba za září až prosinec tzn. 240 Kč a do 31. 1. – platba za leden až červen tzn. 360 Kč.

 

20160420_150930.jpg