Základní škola a mateřská škola Cejle,
příspěvková organizace

Plán schůzí a porad


Hodnotící a klasifikační pedagogické rady

1. čtvrtletí         úterý           8. 11. 2016
1. pololetí          úterý          17. 1. 2017
3. čtvrtletí         úterý          11. 4. 2017
2. pololetí          pátek          23. 6. 2017                              

 

Provozní porady zaměstnanců školy se konají každý měsíc, termín vždy vyhlášen ředitelkou školy.

 

IMG_20160916_104210.jpg