Základní škola a mateřská škola Cejle,
příspěvková organizace

Plán spolupráce s rodiči

 

Konzultační hodiny pedagogů ZŠ ve školním roce 2016/2017

Mgr. Ing. Marta Kozdas                                 středa 10:00 - 10:45

Mgr. Lenka Volfová                                       středa 10:00 - 10:45

Mgr. Martin Dvořák                                       čtvrtek 10:55 - 11:40

 

Třídní schůzky
pondělí      29. 8. 2016         15:00 (vstupní pro 1. roč.)
středa        10. 11. 2016       16:00
středa        12. 4. 2017         16:00

Informační odpoledne pro rodiče s dětmi
středa        4. 1. 2017            15:00 – 16:00
středa        7. 6. 2017            15:00 – 16:00

 

Den otevřených dveří (nejen pro zájemce o vzdělávání v naší škole) se uskutečnil 4. ledna 2017.

Návštěva školy pro zájemce může proběhnout po i předchozí domluvě.