Základní škola a mateřská škola Cejle,
příspěvková organizace

Cejlička


Každou středu od 17 do 18 hod. bude probíhat nácvik dětského tanečního souboru Cejlička, který se bude konat pravidelně v prostorách ZŠ. V případě zájmu mohou kroužek navštěvovat i chlapci. Kroužek vede Mgr. Pavla Havlová.