Základní škola a mateřská škola Cejle,
příspěvková organizace

Pomáhají nám

 

V roce 2017:

Právnické osoby:

Obec Cejle (v čele se starostkou paní Pavlínou Novákovou) - zřizovatel školy

Kraj Vysočina - financování proškolení zaměstnanců školy v oblasti první pomoci

 

Fyzické osoby:

paní Františka Křišťálová - příprava žáků na soutěž Mladý zdravotník

 ________________________________________________________________________________________________

 

V roce 2016:

Právnické osoby:

Obec Cejle (v čele se starostkou paní Pavlínou Novákovou) - zřizovatel školy

Kraj Vysočina - financování proškolení zaměstnanců školy v oblasti první pomoci, věnování stavebnice ROTO z Vysočiny

Bosch Diesel, s. r. o. - věnování 50 000,- na zakoupení interaktivní tabule

Oblastní charita Jihlava - TP SOVY - uspořádání besedy o romské kultuře

Služby města Jihlavy - zajištění besedy o odpadech pro MŠ a ZŠ, zajištění exkurze pro žáky ZŠ

Pekárna Adélka - zajištění exkurze ve výrobě pečiva

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - zajištění exkurze v záchranné službě

 

Fyzické osoby:

paní Pavla Klimešová - výroba kulis na představení, pomoc při upravě školní zahrady, výzdoba školy

paní Františka Křišťálová - příprava žáků na soutěž Mladý zdravotník

paní Sylva Ottová - věnování dětských knih

paní Taťána Hanzalová - věnování kostýmů pro děti

paní Julie Hromádková - čtení pro školáky (Celé Česko čte dětem), povídání o Jihomoravském kraji

pan Jan Špindler - čtení pro školkáčky (Celé Česko čte dětem)

paní Edita Mariánusová - Mikulášská nadílka

paní Martina Lopourová - Mikulášská nadílka

pan Luděk Slavětínský s přáteli - Mikulášská nadílka

paní Petra Plodíková - realizace povídání o první pomoci v MŠ

________________________________________________________________________________________________

 

V roce 2015:

Právnické osoby:

Obec Cejle (v čele se starostkou paní Pavlínou Novákovou) - zřizovatel školy

Služby města Jihlavy - zajištění besedy o odpadech pro MŠ a ZŠ, zajištění exkurze pro žáky ZŠ

Kraj Vysočina - věnování stavebnice ROTO z Vysočiny

Bílý kruh bezpečí (Mgr. Antonín Křoustek) - bezplatná beseda o rizicích pro děti, věnování informačních materiálů

 

Fyzické osoby:

paní Edita Mariánusová - pomoc při organizaci dětského odpoledne

paní Františka Křišťálová - pomoc při organizaci dětského odpoledne

pan Jan Latocha - věnování knih pro výuku i volný čas

paní Olga Trávníková - čtení pro školáky (Celé Česko čte dětem)

paní Pavla Klimešová - Mikulášská nadílka

paní Pavla Chábová - Mikulášská nadílka

paní Kateřina Michálková - Mikulášská nadílka

pan Jaromír Trnovský - Mikulášská nadílka

pan Bronislav Křišťál - Mikulášská nadílka

 

 

Všem, kteří nám pomáhají, velmi děkujeme!