Drobečková navigace

O nás > Představení našeho týmu

Představení našeho týmu

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Ing. Marta Kozdas je ředitelkou školy a školní speciální pedagožkou.  Vyučuje především děti v 3. až 5. ročníku, a to českému jazyku a matematice. Vystudovala speciální pedagogiku a evropská hospodářsko-správní studia. Dětem a jejich rodičům poskytuje speciálně pedagogickou podporu formou poradenství, případně individuální či skupinové práce. Děti u paní ředitelky nacházejí jistotu a porozumění individuálním potřebám.

IMG_20160916_104743_1.jpg 

Mgr. Lenka Volfová je třídní učitelkou. Vyučuje především žáky v 1. a 2. ročníku, u dětí v 3. až 5. ročníku vyučuje výtvarnou výchovu, pracovní činnosti, prvouku, přírodovědu a vlastivědu. Vystudovala učitelství 1. stupně základní školy. Má několikaletou praxi ve výuce malých školáků. Je proškolena ve výuce čtení metodou splývavého čtení - sfumato. Paní učitelka dětem kromě vědomostí přináší i citlivý přístup a vlídné slovo.

SAM_3087.JPG

 

Mgr. Martin Dvořák učí od 1. do 5. ročníku anglický jazyk, hudební a tělesnou výchovu, působí také jako vychovatel školní družiny. Pro děti organizuje další sportovní aktivity (lyžařský kurz, bruslení). Vystudoval pedagogiku volného času. Má zkušenosti v práci na základní i mateřské škole, je dlouholetým vedoucím letních táborů a certifikovaným instruktorem lyžování. Pan učitel dětem přináší učení zábavnou formou.

IMG_20160916_123115.jpg

 

Bc. Gabriela Nováková je vedoucí učitelkou mateřské školy. V oblasti pedagogických věd vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku. Pro děti organizuje zajímavé tematické aktivity. Děti s paní učitelkou zažívají různé pohybové činnosti a hry. Všechny dokáže zábavnou formou aktivizovat a vést k všeobecnému rozvoji.

SAM_3178.JPG

 

Mgr. Drahoslava Dolejší je novou posilou našeho týmu v mateřské škole, která výborně doplnila náš kvalitní kolektiv pracovníků. Má mnohaleté zkušenosti s výchovou a vzděláváním dětí a mládeže. Paní učitelka přináší dětem kreativitu, klid, důslednost a životní moudrost.

IMG_20170321_110116_1.jpg

 

Nepedagogičtí pracovníci

Eva Karagiozi je vedoucí školní jídelny a také vaří. Kromě školního stravování má zkušenosti i z komerčního provozu. Pod jejím vedením se podařilo naši školní jídelnu přeměnit v místo, kde vznikají dobré a zdravé pokrmy. Děti jsou díky paní kuchařce chutnou formou seznamovány se zdravými potravinami.

 

Stanislava Chmelařová je školnicí základní a mateřské školy a také vypomáhá ve školní kuchyni. Kromě péče o budovu školy se stará také o zahradu, aby byla krásná a pro děti bezpečná.

 

Markéta Trnovská, DiS. ve školním roce 2017/2018 zastává funkci školní asistentky pro MŠ a ZŠ. Ve výuce školy i činnostech školky je efektivním pomocníkem učitelů, děti motivuje k práci, dopomáhá k jejich všestrannému rozvoji.

 

Další vzdělávání školní rok 2017 /2018

Další pravidelné a kvalitní vzdělávání pracovníků je jednou ze záruk výjimečnosti naší školy. Pracovníci školy v souladu se směřováním školy a vlastním odborným zájmem rozšiřují své teoretické i praktické vědomosti.

Mgr. Ing. Marta Kozdas

Příprava občanů k obraně státu pro učitele základních škol (Ministerstvo obrany)

Hry ve vyučování na ZŠ - nejen v matematice (Národní institut pro další vzdělávání)

Spolupráce škola - rodič - OSPOD (Národní institut pro další vzdělávání)

eTwinning pro pokročilé (Národní podpůrné středisko pro eTwinning)

Legislativní novinky ve školním roce 2017 /2018 (Národní institut pro další vzdělávání)

Nová pravidla vzdělávání dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami (Národní institut pro další vzdělávání)

Konflikty ve školním prostředí (Národní institut pro další vzdělávání)*

 

Mgr. Lenka Volfová

Hry ve vyučování na ZŠ - nejen v matematice (Národní institut pro další vzdělávání)

eTwinning – Partnerství škol v Evropě (Národní podpůrné středisko pro eTwinning)

eTwinning pro pokročilé (Národní podpůrné středisko pro eTwinning)

Učíme se v zahradě 2 (Chaloupky, o. p. s.)

Učíme se v zahradě 3 (Chaloupky, o. p. s.)

Konflikty ve školním prostředí (Národní institut pro další vzdělávání) *

 

Mgr. Martin Dvořák 

Hodina pohybu navíc pro učitele 1. stupně ZŠ a vychovatele ŠD, ŠK (Národní institut pro další vzdělávání) 

 

Bc. Gabriela Nováková

Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti a úskalí adaptace (Vysočina Education)

Pedagogická diagnostika v praxi MŠ (Národní institut pro další vzdělávání)

Specifika práce pedagoga s 2letými dětmi v MŠ (Národní institut pro další vzdělávání) *

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ (Národní institut pro další vzdělávání) *

Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ (Národní institut pro další vzdělávání) *

 

Mgr. Drahoslava Dolejší

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ (Národní institut pro další vzdělávání) *

 

Eva Karagiozi

Nové trendy ve vaření (jidelny.cz)

* takto označená DVPP jsou realizována v rámci OP VVV (tzv. šablony)