Drobečková navigace

O nás > Představení našeho týmu

Představení našeho týmu

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Ing. Marta Kozdas je ředitelkou školy a školní speciální pedagožkou.  Vyučuje především děti v 3. až 5. ročníku, a to českému jazyku a matematice. Vystudovala speciální pedagogiku a evropská hospodářsko-správní studia. Dětem a jejich rodičům poskytuje speciálně pedagogickou podporu formou poradenství, případně individuální či skupinové práce. Děti u paní ředitelky nacházejí jistotu a porozumění individuálním potřebám.

IMG_20160916_104743_1.jpg 

Mgr. Lenka Volfová je třídní učitelkou. Vyučuje především žáky v 1. a 2. ročníku, v celé škole dále vyučuje výtvarnou a hudební výchovu, prvouku, přírodovědu a vlastivědu. Vystudovala učitelství 1. stupně základní školy. Má několikaletou praxi ve výuce malých školáků. Je proškolena ve výuce čtení metodou splývavého čtení - sfumato. Paní učitelka dětem kromě vědomostí přináší i citlivý přístup a vlídné slovo.

SAM_3087.JPG

 

Bc. Lukáš Rédl je v našem týmu nováčkem. Učí na základní škole anglický jazyk, tělesnou výchovu, pracovní činnosti a informatiku. Působí také jako vychovatel školní družiny. Je absolventem pedagogické fakulty, však již při studiu nabíral zkušenosti jako učitel angličtiny na základní škole. Pro děti organizuje další sportovní aktivity (lyžařský kurz, bruslení). 

 

Mgr. Drahoslava Dolejší je vedoucí učitelkou v mateřské škole. Dříve v naší školce také úspěšně působila v pozici učitelky a děti si ji velmi oblíbily. Má mnohaleté zkušenosti s výchovou a vzděláváním dětí a mládeže. Paní učitelka přináší dětem kreativitu, klid, důslednost a životní moudrost. Navíc přinesla dětem řád a rozvoj komunikačních dovedností. 

IMG_20170321_110116_1.jpg

 

Markéta Trnovská, DiS. je novou paní učitelkou v mateřské škole. Již dříve u nás působila jako asistentka, kdy se projevila její obdivuhodná kreativita a pedagogický cit. Jsme rádi, že u nás zůstává v pozici učitelky a své odborné kompetence si doplňuje v dalším vzdělávání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika.

 

Nepedagogičtí pracovníci

Eva Karagiozi je vedoucí školní jídelny a také vaří. Kromě školního stravování má zkušenosti i z komerčního provozu. Pod jejím vedením se podařilo naši školní jídelnu přeměnit v místo, kde vznikají dobré a zdravé pokrmy. Děti jsou díky paní kuchařce chutnou formou seznamovány se zdravými potravinami.

 

Kateřina Němcová je školnicí základní a mateřské školy a také vypomáhá ve školní kuchyni. Kromě péče o budovu školy se stará také o zahradu, aby byla krásná a pro děti bezpečná.

 

Michaela Šebestová ve školním roce 2018/2019 je chůvou v mateřské škole, kde pomáhá učitelkám nejen s nejmenšími dětmi.

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Další pravidelné a kvalitní vzdělávání pracovníků je jednou ze záruk výjimečnosti naší školy. Pracovníci školy v souladu se směřováním školy a vlastním odborným zájmem rozšiřují své teoretické i praktické vědomosti.