Základní škola a mateřská škola Cejle,
příspěvková organizace

Představení našeho týmu

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Ing. Marta Kozdas je ředitelkou školy a školní speciální pedagožkou.  Vyučuje především děti v 3. až 5. ročníku, a to českému jazyku a matematice. Vystudovala speciální pedagogiku a evropská hospodářsko-správní studia. Dětem a jejich rodičům poskytuje speciálně pedagogickou podporu formou poradenství, případně individuální či skupinové práce. Děti u paní ředitelky nacházejí jistotu a porozumění individuálním potřebám.

IMG_20160916_104743_1.jpg 

Mgr. Lenka Volfová je třídní učitelkou. Vyučuje především žáky v 1. a 2. ročníku, u dětí v 3. až 5. ročníku vyučuje výtvarnou výchovu, pracovní činnosti, prvouku, přírodovědu a vlastivědu. Vystudovala učitelství 1. stupně základní školy. Má několikaletou praxi ve výuce malých školáků. Je proškolena ve výuce čtení metodou splývavého čtení - sfumato. Paní učitelka dětem kromě vědomostí přináší i citlivý přístup a vlídné slovo.

SAM_3087.JPG

 

Mgr. Martin Dvořák učí od 1. do 5. ročníku anglický jazyk, hudební a tělesnou výchovu, působí také jako vychovatel školní družiny. Pro děti organizuje další sportovní aktivity (lyžařský kurz, bruslení). Vystudoval pedagogiku volného času. Má zkušenosti v práci na základní i mateřské škole, je dlouholetým vedoucím letních táborů a certifikovaným instruktorem lyžování. Pan učitel dětem přináší učení zábavnou formou.

IMG_20160916_123115.jpg

 

Bc. Gabriela Nováková je vedoucí učitelkou mateřské školy. V oblasti pedagogických věd vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku. Pro děti organizuje zajímavé tematické aktivity. Děti s paní učitelkou zažívají různé pohybové činnosti a hry. Všechny dokáže zábavnou formou aktivizovat a vést k všeobecnému rozvoji.

SAM_3178.JPG

 

Mgr. Drahoslava Dolejší je novou posilou našeho týmu v mateřské škole, která výborně doplnila náš kvalitní kolektiv pracovníků. Má mnohaleté zkušenosti s výchovou a vzděláváním dětí a mládeže. Paní učitelka přináší dětem kreativitu, klid, důslednost a životní moudrost.

IMG_20170321_110116_1.jpg

 

Nepedagogičtí pracovníci

Eva Karagiozi je vedoucí školní jídelny a také vaří. Kromě školního stravování má zkušenosti i z komerčního provozu. Pod jejím vedením se podařilo naši školní jídelnu přeměnit v místo, kde vznikají dobré a zdravé pokrmy. Děti jsou díky paní kuchařce chutnou formou seznamovány se zdravými potravinami.

 

Stanislava Chmelařová je školnicí základní a mateřské školy a také vypomáhá ve školní kuchyni. Kromě péče o budovu školy se stará také o zahradu, aby byla krásná a pro děti bezpečná.

 

Markéta Trnovská, DiS. ve školním roce 2017/2018 zastává funkci školní asistentky pro MŠ a ZŠ. Ve výuce školy i činnostech školky je efektivním pomocníkem učitelů, děti motivuje k práci, dopomáhá k jejich všestrannému rozvoji.