Základní škola a mateřská škola Cejle,
příspěvková organizace

Další vzdělávání

Další pravidelné a kvalitní vzdělávání pracovníků je jednou ze záruk výjimečnosti naší školy. Pracovníci školy v souladu se směřováním školy a vlastním odborným zájmem rozšiřují své teoretické i praktické vědomosti.

 

Školní rok 2017 /2018

Mgr. Ing. Marta Kozdas

Příprava občanů k obraně státu pro učitele základních škol (Ministerstvo obrany)

Hry ve vyučování na ZŠ - nejen v matematice (Národní institut pro další vzdělávání)

Spolupráce škola - rodič - OSPOD (Národní institut pro další vzdělávání)

eTwinning pro pokročilé (Národní podpůrné středisko pro eTwinning)

Legislativní novinky ve školním roce 2017 /2018 (Národní institut pro další vzdělávání)

Nová pravidla vzdělávání dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami (Národní institut pro další vzdělávání)

Konflikty ve školním prostředí (Národní institut pro další vzdělávání)*

 

Mgr. Lenka Volfová

Hry ve vyučování na ZŠ - nejen v matematice (Národní institut pro další vzdělávání)

eTwinning – Partnerství škol v Evropě (Národní podpůrné středisko pro eTwinning)

eTwinning pro pokročilé (Národní podpůrné středisko pro eTwinning)

Učíme se v zahradě 2 (Chaloupky, o. p. s.)

Učíme se v zahradě 3 (Chaloupky, o. p. s.)

Konflikty ve školním prostředí (Národní institut pro další vzdělávání) *

 

Mgr. Martin Dvořák 

Hodina pohybu navíc pro učitele 1. stupně ZŠ a vychovatele ŠD, ŠK (Národní institut pro další vzdělávání) 

 

Bc. Gabriela Nováková

Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti a úskalí adaptace (Vysočina Education)

Pedagogická diagnostika v praxi MŠ (Národní institut pro další vzdělávání)

Specifika práce pedagoga s 2letými dětmi v MŠ (Národní institut pro další vzdělávání) *

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ (Národní institut pro další vzdělávání) *

Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ (Národní institut pro další vzdělávání) *

 

Mgr. Drahoslava Dolejší

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ (Národní institut pro další vzdělávání) *

 

Eva Karagiozi

Nové trendy ve vaření (jidelny.cz)

 

* takto označená DVPP jsou realizována v rámci OP VVV (tzv. šablony)