Základní škola a mateřská škola Cejle,
příspěvková organizace

Spolupráce se zahraničím

V rámci projektu e-Twinning nám bylo umožněno spolupracovat se zahraničními školami. Spolupráce probíhá přes internet, kdy navážeme spojení s jinou školou v jiné zemi. Děti si pak vzájemně dopisují, vymýšlejí úkoly, které zahraniční kamarádi plní a naopak. Žáci mají možnost si nenuceně procvičovat cizí jazyk a poznávat kultury jiných zemí.