Drobečková navigace

O nás > Aktuálně > Informace - školní stravování

Informace - školní stravováníZde uvádíme novinky a připomenutí zákonným zástupcům týkající se školního stravování:

Naše škola má možnost zapojit se ve školním roce 2016/2017 do programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV) pod názvem Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi. Jedná se o zajištění úhrady části nákladů za obědy (100 % hodnota potravin) za děti, jejichž rodiče se nacházejí v hmotné nouzi. Projekt MPSV zahrnuje děti ze sociálně slabých rodin ve věku od 3 do 15 let navštěvující základní, mateřskou školu či víceleté gymnáziumKraj Vysočina se rozhodl rozšířit možnost pomoci těmto dětem a připravuje projektovou žádost. Kraj Vysočina by byl tedy žadatelem o finanční prostředky z MPSV a naše škola by byla partnerem při realizaci. V případě zájmu o zařazení do tohoto programu, prosíme, kontaktujte ředitelku školy.

Připomínáme, že není přípustné donášet do školní jídelny pokrmy, které nebyly ve školní jídelně připraveny. Totéž platí o jejich uchovávání a vydávání školní jídelnou. Jedinou výjimkou je manipulace s pokrmem doneseným do školy z důvodu zdravotní indikace - dietní strava (není stravovací služba podle §23 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a není školním stravováním podle vyhlášky č. 107/2005 Sb.). V takovém případě je nutné doložit souhlas lékaře s dietním stravováním a uzavření dohody o manipulaci s přinášenými pokrmy se školou (formulář je dostupný u ředitelky školy). Ačkoliv škola nemá zákonnou povinnost dietní stravování umožnit, doposud jsme dietní stravování rádi umožňovali.

Podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozsah stravování se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. V této souvislosti byl pozměněn Vnitřní řád školní jídelny, kde jsou uvedena pravidla pro stravování dětí mateřské školy. Většina předškolních zařízení děti s odhlášeným obědem vůbec nepřijímá v daný den, my bychom chtěli vyjít zákonným zástupcům vstříc a nabízíme možnost odvezení dítěte na oběd a následnému přivezení zpět do mateřské školy. Rádi bychom se touto cestou omluvili paní Michálkové, že jsme se zcela neřídili výše uvedenou vyhláškou a způsobili tímto komplikace. Děkujeme za pochopení.

V době konání školního výletu základní školy mají děti automaticky odhlášený oběd. Není v tomto případě nutné kontaktovat vedoucí školní jídelny.