Drobečková navigace

O nás > Aktuálně > MŠ: TRVALÉ PŘÍKAZY K ÚHRADĚ stravného a školkovného

MŠ: TRVALÉ PŘÍKAZY K ÚHRADĚ stravného a školkovnéhoInformace zákonným zástupcům k úhradě stravného a školkovného pro školní rok 2023/2024:

Stravné
Částky za obědy a svačinky se budou platit zálohově ve výši zálohy 1 000 Kč. Na svém bankovní účtu si prosím zaveďte trvalý příkaz k úhradě od 25.8.2023 do 25.5.2024 pro bankovní účet 123-6388570217/0100, s poznámkou „obědy jméno dítěte“; a se splatností vždy k 25. v měsíci. Vyúčtování bude provedeno na konci školního roku, kdy bude vyúčtován přeplatek či nedoplatek.

Školkovné
Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2023/2024 bude ve výši 500 Kč na kalendářní měsíc. Splatnost úplaty je do 10 dnů daného kalendářního měsíce. Na svém bankovní účtu si prosím zaveďte trvalý příkaz k úhradě od 10.9.2023 do 10.6.2024 pro bankovní účet 123-6388570217/0100, s poznámkou „školkovné jméno dítěte“; se splatností vždy k 10. v měsíci. Úplata zůstává stejná, i když dítě nebude docházet do MŠ celý měsíc.

Úhrada školkovného platí pro všechny děti, které byly přijaty pro tento školní rok 23/24 a které, vzhledem k věkové hranici, nastupují v jeho průběhu, nikoliv od 09/2023. V případě neuhrazeného školkovného do 10. 9. 2023, bude místo v MŠ postoupeno dalším zájemcům. Děkuji za pochopení...

PŘEHLED PLATEB OD ZÁŘÍ 2023 MATEŘSKÁ ŠKOLA