Drobečková navigace

O nás > Aktuálně > Návrat žáků do ZŠ

Návrat žáků do ZŠDatum konání:
25.5.2020

Při nastavování pravidel pobytu ve škole pro žáky od 25. 5. 2020 jsme se řídili doporučeními příslušných státních orgánů. Vycházeli jsme také z technických a personálních možností školy.

Žáci 1. a 2. ročníku budou před budovou školy vždy v 7:40, kde si je vyzvedne pedagogický pracovník, odvede do školy. Žáci 3. až 5. ročníku budou před budovou školy vždy v 7:50, kde si je vyzvedne pedagogický pracovník, odvede do školy. Dříve nesmí žáci do budovy vstupovat. Před školou budou žáci dodržovat odstup 2 metry. Rodiče nebudou moci do budovy vstupovat.

25. 5. Každý žák donese vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. To předá pedagogovi před vstupem do školy. Bez tohoto prohlášení nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna (bude muset odejít domů).

Výuka bude časově probíhat takto:

1. a 2. roč. 8:00 - 11:00

3. až 5. roč. 8:00 - 11:30

Po příchodu do školy žák bude využívat pouze přidělenou lavici (první den bude na lavicích napsáno, kdo kde sedí). Složení žáků ve výuce (ve třídách) bude zachováno (1. třída - 1. a 2. ročník, II. třída – 3. až 5. ročník). Výuka nebude probíhat dle stávajících rozvrhů, bude upravena (o předmětech na konkrétní dny vás budeme informovat).

Omlouvání žáků z výuky (telefonicky, emailem) bude probíhat beze změn. Omluvenky stále pište do žákovských knížek. V případě, že bude absence delší 3 dny, bude nutné uvádět důvody absence a zda dítě bude dále do školy docházet.

Na dopolední část výuky bude mít každý žák s sebou 2 roušky (či jiný prostředek k zakrytí nosu a úst) a sáček na jejich uskladnění. Při odpolední části výuky (po obědě) bude mít každý žák novou roušku na každé 2 započaté hodiny pobytu ve škole. Doporučujeme, aby žáci měli rezervní roušky ve skříňce.

Jelikož odpolední část výuky není školní družinou (ta dle nařízení není provozována), neplatí termíny odchodů dětí uvedeny v přihlášce do družiny. Je nutné vyplnit tento přehled, kdy děti z odpolední části výuky budou odcházet. Rodiče, kteří v anketě neprojevili zájem o odpolední část výuky a děti budou odcházet po obědě, tento přehled nevyplňují. Jelikož rodiče nemohou do budovy vstupovat a pedagog nemůže opouštět kolektiv dětí ve třídě a chodit předávat děti ke vchodovým dveřím, vyzvedávání z odpolední části výuky bude probíhat takto:

  • V případě, že dítě ve škole nebudete vyzvedávat a půjde ze školy samo, pouze čas odchodu vyplňte do formuláře.
  • V případě, že dítě ve škole nebudete vyzvedávat a půjde ze školy samo, však v jinou dobu, než je uvedena na formuláři, sdělte čas odchodu SMS (739288562), emailem či v papírové formě - tu dítě ve škole předá (jako když dítě odchází z družiny)
  • V případě pravidelného času vyzvedávání vyplníte do formuláře čas odchodu dítěte a budete na něj čekat před školou.
  • V případě nepravidelného času vyzvedávání (neuvedeného ve formuláři) zákonným zástupcem nebo pověřenou osobou napíšete s předstihem vychovateli školní družiny SMS (739288562) či email, kde uvedete čas, kdy má dítě ze školy odejít, a nejlépe před odchodem dítěte ještě zatelefonujete, že již před školou čekáte. Jedná se o náročný postup, však tato opatření jsou nastavena pro maximální bezpeční dětí.

Odpolední část výuky bude probíhat do 16h. Však prosíme rodiče, aby délku pobytu svého dítěte v ní zvážili dle svých časových možností. Obsah odpolední části výuky není školní družinou, žáci budou pracovat především individuálně, nebude možnost her, které vyžadují zvýšený kontakt mezi dětmi.

Všechny děti v anketě přihlášené, mají od 25. 5. přihlášený oběd na všechny dny. V případě změn kontaktujte vedoucí školní jídelny. Stravování v jídelně bude probíhat v časových intervalech, abychom zajistili požadované rozestupy při stravování. Výdej oběda rodičům do jídlonosičů v první den nemoci dítěte nebude z hygienických důvodů možný.

Časy oběda:

1. a 2. roč. 11:00 – 11:20

3. až 5. roč. (žáci, jejichž rodiče v anketě uvedli, že se nebudou účastnit odpolední části výuky) 11:30 – 11:50

3. až 5. roč. (žáci, jejichž rodiče v anketě uvedli, že se budou účastnit odpolední části výuky) 12:00 – 12:20.

Při konzumaci stravy žáci budou odkládat roušky do svých sáčků.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude nutné umístit jej do samostatné místnosti (pod dohledem pracovníka školy) a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

Děti trpící alergií v jarním období budou mít potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění.

Distanční výuka žáků, kteří 25. 5. 2020 do školy nenastoupí, bude nadále fungovat. Bude probíhat komunikace prostřednictvím Google Classroom, individuálních Skype konzultací. Již nebudou probíhat přímé přenosy, bude omezen rozsah hodin Skype konzultací. Úkoly z daného týdne budou vždy v Classroom vloženy do pátečního odpoledne. Prosíme o jejich vypracování a odevzdání do pátku následujícího týdne.

 

Víme, že zvládnout nastavené podmínky bude náročné jak pro děti, jejich rodiče, tak i zaměstnance školy. Ale věříme, že společnými silami toto nelehké období ve zdraví zvládneme :)