Drobečková navigace

O nás > Aktuálně > Organizační záležitosti začátku školního roku 2017/2018

Organizační záležitosti začátku školního roku 2017/2018Rozvrh pro školní rok 2017/2018 je k dispozici ke stažení ZDE. V průběhu hlavních prázdnin ještě může dojít ke změně rozvrhu.

Seznam pomůcek, které budou žáci potřebovat, si můžete stáhnout ZDE.

___________________________________

Školní rok 2017/2018 pro děti MŠ a žáky ZŠ začne 4. září 2017 v 8:00 slavnostním zahájením před budovou školy. Po ukončení slavnostního zahájení vyučování základní školy končí. Podle rozvrhu bude výuka probíhat od 5. září 2017. Mateřská škola bude 4. září 2017 v běžném provozu.

___________________________________

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí MŠ a žáků ZŠ, že od 1. září 2017 platí nové školní řády. Potřebné dokumenty jsou pro zákonné zástupce dětí ke stažení ZDE, pro zákonné zástupce žáků ke stažení ZDE.

Přihlášku ke školnímu stravování obdrží zákonní zástupci od vedoucí školní jídelny na začátku školního roku. Na 4. září mají automaticky žáci ZŠ oběd odhlášený, na 5. září mají všichni žáci ZŠ oběd přihlášený. V případě změny, prosíme, kontaktujte vedoucí školní jídelny.

Přihláška do školní družiny a další dokumenty jsou ke stažení ZDE. V případě zájmu o tzv. ranní družinu realizovanou v MŠ od 7:00 do 7:40 je nutné podepsat smlouvu mezi školou a zákonným zástupcem o svěření k dohledu, která je taktéž k dispozici v podstránce školní družiny (smlouvu je nutné vyhotovit ve dvou vydání - jedno pro zákonné zástupce, druhé pro vedení školy, smlouva je platná až po podpisu zákonného zástupce a ředitelky školy).