Drobečková navigace

O nás > Aktuálně > Osobní přítomnost žáků 1. stupně

Osobní přítomnost žáků 1. stupněDatum konání:
2.5.2020

Vážení rodiče, bedlivě sledujeme aktivity MŠMT směřující k uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství. Zatím vám předkládáme základní informace, které ministerstvo zveřejnilo. Více se dozvíme, až nám bude doručen manuál, kde by měly být uvedeny konkrétní postupy při otevření škol. Na základě něj budeme přijímat opatření, aby návrat dětí do školy byl co nejpohodovější a co nejbezpečnější. A samozřejmě organizačně zvládnutelný v prostředí naší školy. O přijatých organizačních opatřeních vás budeme s předstihem informovat. Věříme, že společně vše zvládneme!

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. 

  • Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
  • Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
  • Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
  • Tělesná výuka bude zakázána.
  • Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací a místními podmínkami, zejména pak možností oddělení jednotlivých skupin.
  • V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

 

9585.jpg