Drobečková navigace

O nás > Aktuálně > Pravidelné platby ve školním roce 2017/2018

Pravidelné platby ve školním roce 2017/2018MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Stravné

Částky za obědy a svačinky se budou platit zálohově ve výši zálohy 500 Kč. Na svém bankovní účtu si prosím zaveďte trvalý příkaz k úhradě od 25. 8. 2017 do 25. 5. 2018 pro bankovní účet 4200325158/6800, s přiděleným variabilním symbolem; a se splatností vždy k 25. v měsíci. Na konci pololetí (tedy k 31. lednu a k 30. červnu) bude provedeno vyúčtování, kdy bude vyúčtován přeplatek či nedoplatek.

Školkovné

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2017/2018 zůstává stejná ve výši 200 Kč na kalendářní měsíc. Splatnost úplaty je do 10 dnů daného kalendářního měsíce.

Na svém bankovní účtu si prosím zaveďte trvalý příkaz k úhradě od 10. 9. 2017 do 10. 6. 2018 pro bankovní účet 4200325158/6800, s variabilním symbolem, který je stejný; a se splatností vždy k 10. v měsíci na částku 200 Kč.

Úplata zůstává stejná, i když dítě nebude docházet do MŠ celý měsíc. Při dlouhodobé omluvené absenci dítěte, může rodič písemně požádat ředitelku školy o osvobození od této úplaty. Děti předškolního věku tuto úplatu nehradí.

____________________________________________________________________________

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Stravné 

Platby za obědy se budou platit zálohově ve výši zálohy 350 Kč/měsíčně. Na svém bankovní účtu si prosím zaveďte trvalý příkaz k úhradě od 25. 8. 2017 do 25. 5. 2018 pro bankovní účet 4200325158/6800, s přiděleným variabilním symbolem; a se splatností vždy k 25. v měsíci. Na konci pololetí (tedy k 31. lednu a k 30. červnu) bude provedeno vyúčtování, kdy bude vyúčtován přeplatek či nedoplatek.  

Školní družina

Úplata za školní družinu zůstává stejná ve výši 60 Kč/měsíc. Platby budou probíhat pololetně. Platbu prosím proveďte jednoduchým příkazem k úhradě na bankovní účet č. 4200325158/6800 (variabilní symbol je opět stejný).

Splatnost úplaty je do 30. 9. 2017 – platba za září až prosinec tzn. 240 Kč      

a do 31. 1. 2018 – platba za leden až červen tzn. 360 Kč  

____________________________________________________________________________

Bližší informace o pravidelných platbách poskytne ředitelka školy nebo hlavní účetní.