Drobečková navigace

O nás > Aktuálně > PROVOZ ŠKOLY OD 12. 4. 2021

PROVOZ ŠKOLY OD 12. 4. 2021Datum konání: od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

konečně se po dlouhých týdnech vracíme od pondělí 12. dubna do normálního prezenčního režimu. Není to ideální stav, ale na to jsme si již zvykli a budeme se snažit co nejlépe zajistit výuku i provoz školy tak, aby zbytek školního roku proběhl co nejlépe.

Provoz základní školy od 12. dubna 2021

 • první stupeň – prezenční forma výuky po celých třídách dle harmonogramu
 • bude platit prezenční rozvrh
 • školní družina bude v provozu vždy pro děti na prezenční výuce
 • školní jídelna – v prezenční výuce budou mít děti obědy automaticky přihlášeny
 • Pravidla zůstávají

  • nošení chirurgických roušek je povinné (dvě roušky v igelitovém sáčku v aktovce vždy s sebou)
  • mytí a dezinfekce rukou
  • větrání všech prostor
  • homogenní skupiny

  Vysvětlující informace najdete na https://testovani.edu.cz/

  https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi

Provoz mateřské školy od 12. dubna 2021

 • v běžném prezenčním režimu 6.15 - 16.15
 • svačinky a obědy budou automaticky přihlášeny 
 • provoz bude pouze pro předškolní děti a děti, jejichž zákonní zástupci jsou:
  a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
  b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,
  základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola
  jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
  výchovy,
  d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  e) příslušníci ozbrojených sil,
  f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle
  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
  zabezpečení,
  j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.
 • Zákonní zástupci musí doložit potvrzení zaměstnavatele, nahlásit dítě do 9. 4. 2021 ředitelce školy a vyčkat, až bude dořešen a doobjednán patřičný počet Ag testů.
 • Pravidla zůstávají

  • děti MŠ nejsou povinny nosit roušky
  • mytí a dezinfekce rukou
  • větrání všech prostor
  • homogenní skupiny

  Vysvětlující informace najdete na https://testovani.edu.cz/

  https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi