Drobečková navigace

O nás > Aktuálně > Rodiče hodnotili náročnost učiva

Rodiče hodnotili náročnost učivaZákonní zástupci žáků naší základní školy byli osloveni, aby zhodnotili náročnost distančního vzdělávání, které probíhá od 16. března 2020 z důvodu uzavření škol z rozhodnutí Vlády ČR.

Od 30. 3. do 3. 4. 2020 proběhlo online dotazníkové šetření, kde zákonní zástupci hodnotili náročnost jednotlivých předmětů a potřebu zadávání úkolů z dalších předmětů (především výchov), kterým doposud nebyl dáván prostor.

Celkem na dotazník odpovědělo 11 zákonných zástupců, resp. zákonných zástupců 11 žáků.

 

Výsledky dotazníkového šetření

Jak hodnotíte množství zadávaného učiva v jednotlivých předmětech? (vybírejte pouze předměty, které vaše dítě má)
graf1.jpg

U této otázky jedna maminka hodnotila náročnost předmětů, které její dítě nemá. V rámci správné vypovídací hodnoty tyto odpovědi byly z celkového výsledku odstraněny.

Některým předmětů jsme se při zadávání učiva nevěnovali, jedná se především o výchovy. Jestli máte zájem o zadávání učiva i z těchto dalších předmětů, zaškrtněte je (vybírejte pouze předměty, které vaše dítě má)

graf2.jpgZávěr dotazníkového šetření

Ze zjištěných dat je patrné, že rodiče nepovažují zadávané učivo jako nadměrně náročné. Většina jej hodnotí jako přiměřené, méně rodičů hodnotí, že by bylo možné zadávat více učiva. Pedagogové navíc analyzovali výsledky dotazníkového šetření v rámci jednotlivých ročníků. Zjištěné poznatky nyní pomohou pedagogům naší základní školy adekvátně nastavovat intenzitu výuky. K zadávání povinných úkolů z výchovných předmětů nebudeme přistupovat, však budeme nepravidelně zadávat dobrovolné náměty na činnosti (např. vyrábění, výtvarné tvoření apod.).