Drobečková navigace

O nás > Aktuálně > "Strom života"

"Strom života"Téma rodiny je dětem velmi blízké a proto jsme mu v mateřské škole v posledních dnech věnovali hodně pozornosti. Děti rády vedly rozhovory o své rodině, vypracovaly pracovní listy, stavěly dům, ve kterém rodina bydlí. 

Děti pracovaly s obrázky členů rodiny, napodobovaly různé druhy práce členů rodiny. Učili jsme se o rozdílech činností maminky a tatínka a ty jsme si vyzkoušeli alespoň napodobit.

Do této formy projektové výuky byli zapojeni i rodiče, kteří dětem poskytli okopírované fotografie členů rodiny. 

Cílem tohoto tématu je přiblížit dětem povědomí o rodinách a hlavně o té své. Uvědomit si význam zázemí v rodině pro bezpečí a rozvoj osobnosti. Vědět, že každý v rodině má povinnost pomáhat podle svých schopností. Pochopit, že každý má ve společnosti rodiny svou roli, podle které je třeba se chovat. Dozvědět se o ochraně rodiny a domova před cizími lidmi. Znát členy své rodiny, kdo do ní patří.

Děti si zkusily vytvořit "Strom života"(rodokmen své rodiny. Naučily se pojmenovávat členy rodiny.

IMG_20200305_101749.jpg   IMG_20200305_101802.jpg

IMG_20200305_101813.jpg   IMG_20200305_101819.jpg