Drobečková navigace

O nás > Aktuálně > Zápis do MŠ - aktuální informace

Zápis do MŠ - aktuální informaceDatum konání:
2.5.2020
Datum ukončení:
16.5.2020

Vážení rodiče, 

v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 ukládají, že zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podání žádosti k zápisu bude od 2. 5. do 16. 5. 2020

To je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (ID datové schránky h4uurhs),
  2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání (po předchozí domluvě času osobního podání s paní ředitelkou na tel. 603 157 812, nebo emailem zs.cejle@seznam.cz).

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. emailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

K podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání rodiče využijí tento formulář.

____________________________________________

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem (zašlete sken rodného listu na zs.cejle@seznam.cz).

____________________________________________

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let).

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

____________________________________________

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

Podpis zákonného zástupce

Datum

____________________________________________

Shrnutí, jaké doklady je nutné k zápisu doložit: