Drobečková navigace

O nás > Aktuálně > ZŠ: VÝUKA ŽÁKŮ 1. A 2. TŘÍDY OD 4.1. 2021 PREZENČNÍ FORMOU

ZŠ: VÝUKA ŽÁKŮ 1. A 2. TŘÍDY OD 4.1. 2021 PREZENČNÍ FORMOUDatum konání: od 4.1. 2021

Žáci 1. a 2. třídy se budou od 4.1. 2021 vzdělávat prezenční formou ve škole. Více informací z "Nařízení MŠMT k provozu škol a školských zařízení":


Provoz základních škol
 Je povolena osobní přítomnost:
• žáků 1. a 2. ročníků základních škol

 Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující
se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu
pobytu ve škole.
 Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné
realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách
i mimo areál školy nebo školského zařízení.
 Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků
na čerstvém vzduchu podle možností školy.
 Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné
třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu
pro prezenčně vzdělávané žáky.
 Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance)
do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných
případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob
s osobami v prostorách školy