Drobečková navigace

O nás > Aktuálně

Aktuálně


RANNÍ DRUŽINA V MŠ

 • Provoz ranní družiny v MŠ probíhá od 7.00 do 7.40!
 • Žádáme rodiče, aby svým dětem, kteří budou navštěvovat ranní družinu, zakoupili krabici papírových kapesníků.

Publikováno 29. 8. 2017 8:21

CO RODIČE SVÝM DĚTEM DO MŠ ZAKOUPÍ:

 

Žádáme rodiče, aby svým dětem do MŠ, do 8.9.2017, na první pololetí školního roku 2017/2018 zakoupili:

 • 2x balení papírových kapesníků v krabici
 • 2x balení papírových kapesníků- v balení 10ks
 • 1x balení papírů do tiskárny/kopírky
 • thNAQIIVNO.jpg     thSE0N8UH8.jpg               thD82GM8PV.jpg       

 


Publikováno 29. 8. 2017 8:07

PROVOZ MŠ

 

 • Provoz MŠ probíhá od 6.30 do 16.00! 
 • Šatna je zpřístupněna ráno od 6.25!
 • ! Žádáme rodiče, aby dodržovali provozní dobu a řád MŠ!                                  thU9OQQ6B4.jpg

Publikováno 29. 8. 2017 7:46

CO POTŘEBUJE DÍTĚ DO MŠ

 • Pohodlné oblečení do třídy: slabé tepláky, legíny, BAVLNĚNÉ ponožky a punčochy, které se "nelepí", ve kterých se děti nebudou potit a neuklouznou.
 • Klasické bačkory se světlou gumovou podrážkou. Ne pantofle či gumáky.
 • Pyžamo - každých 14dní si jej děti odnáší domů na vyprání.
 • Oblečení a řádná obuv na pobyt venku: mikina, bunda, tepláky, pokrývka hlavy. Děti nemohou mít jedno oblečení do třídy a ven!
 • Rezervní oblečení do poličky v šatně pro případ jakékoliv "nehody" - tedy náhradní tričko, tepláky, punčocháče, spodní prádlo a ponožky! Pláštěnka. U nejmenších dětí rodiče označí monogramem.
 • V případě zájmu rodičů zajistí dítěti do umývárny MŠ zubní pastu, zubní kartáček a plastový kelímek.
 • Do jídelny si děti přinesou hrníček, nejlépe plastový.
 • Holíny do šatny MŠ.                                             bez názvu.png

Publikováno 29. 8. 2017 7:33

DENNÍ REŽIM V MŠ CEJLE

 • 6.30 - 8.00 - příchod a scházení dětí, ranní spontánní hry a činnosti
 • Od 8.00 do 11.00 probíhá ranní rozcvička, úklid, hygiena, dopolední svačinka, hygiena, komunikativní kruh, řízené a vzdělávací činnosti, aktivity a hry, úklid, hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku, převlékání, hygiena
 • 11.00 - 11.30 - oběd
 • 11.30 - 12.00 - vyzvedávání dětí, které v MŠ nespí, jinak hygiena, příprava na odpočinek, samotný odpočinek a spánek
 • 13.30 - 14.00 - pozvolné probouzení dětí, stlaní postýlek, hygiena, odpolední svačina
 • Od 14.15 do 16.00 vyzvedávání a odcházení dětí, spontánní a hravé činnosti ve třídě či na zahradě, dle počasí.
 • ! Žádáme rodiče, aby dodržovali provozní dobu a řád MŠ! 

  thBRDT3P3M.jpg

Publikováno 29. 8. 2017 7:30

DOPORUČENÍ RODIČŮM PŘED ZAHÁJENÍM DOCHÁZKY DĚTÍ DO MŠ

 • Děti postupně připravujte na školku- rozhovory, povídání si s dětmi o tom, co je v MŠ čeká, prohlížení si tematických obrázkových knih...
 • Dítě, které přijde do MŠ by mělo umět pít s hrnku, samostatně se najíst lžící, umýt si ruce, vysmrkat se, používat záchod = základní hygienické návyky, obouvat si bačkory, natáhnout si punčocháče a projevovat základní návyky při oblékání.
 • Samozřejmě počítáme s tím, že se děti postupně všemu učí a rády jim se vším pomůžeme:)                                                                           mš.png       

Publikováno 29. 8. 2017 7:26

Pravidelné platby ve školním roce 2017/2018

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Stravné

Částky za obědy a svačinky se budou platit zálohově ve výši zálohy 500 Kč. Na svém bankovní účtu si prosím zaveďte trvalý příkaz k úhradě od 25. 8. 2017 do 25. 5. 2018 pro bankovní účet 4200325158/6800, s přiděleným variabilním symbolem; a se splatností vždy k 25. v měsíci. Na konci pololetí (tedy k 31. lednu a k 30. červnu) bude provedeno vyúčtování, kdy bude vyúčtován přeplatek či nedoplatek.

Školkovné

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2017/2018 zůstává stejná ve výši 200 Kč na kalendářní měsíc. Splatnost úplaty je do 10 dnů daného kalendářního měsíce.

Na svém bankovní účtu si prosím zaveďte trvalý příkaz k úhradě od 10. 9. 2017 do 10. 6. 2018 pro bankovní účet 4200325158/6800, s variabilním symbolem, který je stejný; a se splatností vždy k 10. v měsíci na částku 200 Kč.

Úplata zůstává stejná, i když dítě nebude docházet do MŠ celý měsíc. Při dlouhodobé omluvené absenci dítěte, může rodič písemně požádat ředitelku školy o osvobození od této úplaty. Děti předškolního věku tuto úplatu nehradí.

____________________________________________________________________________

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Stravné 

Platby za obědy se budou platit zálohově ve výši zálohy 350 Kč/měsíčně. Na svém bankovní účtu si prosím zaveďte trvalý příkaz k úhradě od 25. 8. 2017 do 25. 5. 2018 pro bankovní účet 4200325158/6800, s přiděleným variabilním symbolem; a se splatností vždy k 25. v měsíci. Na konci pololetí (tedy k 31. lednu a k 30. červnu) bude provedeno vyúčtování, kdy bude vyúčtován přeplatek či nedoplatek.  

Školní družina

Úplata za školní družinu zůstává stejná ve výši 60 Kč/měsíc. Platby budou probíhat pololetně. Platbu prosím proveďte jednoduchým příkazem k úhradě na bankovní účet č. 4200325158/6800 (variabilní symbol je opět stejný).

Splatnost úplaty je do 30. 9. 2017 – platba za září až prosinec tzn. 240 Kč      

a do 31. 1. 2018 – platba za leden až červen tzn. 360 Kč  

____________________________________________________________________________

Bližší informace o pravidelných platbách poskytne ředitelka školy nebo hlavní účetní.


Autor: Marta Kozdas Publikováno 16. 8. 2017 16:03

Ředitelské volno, přerušení MŠ, ŠD

Datum konání: 29. 9. 2017

V souladu s platnou legislativou a po projednání se zřizovatelem rozhodla ředitelka školy o:

Ředitelském volnu pro žáky ZŠ, přerušení činnosti mateřské školy a školní družiny v pátek 29. září 2017.


Autor: Marta Kozdas Publikováno 16. 8. 2017 15:17

Organizační záležitosti začátku školního roku 2017/2018

Rozvrh pro školní rok 2017/2018 je k dispozici ke stažení ZDE. V průběhu hlavních prázdnin ještě může dojít ke změně rozvrhu.

Seznam pomůcek, které budou žáci potřebovat, si můžete stáhnout ZDE.

___________________________________

Školní rok 2017/2018 pro děti MŠ a žáky ZŠ začne 4. září 2017 v 8:00 slavnostním zahájením před budovou školy. Po ukončení slavnostního zahájení vyučování základní školy končí. Podle rozvrhu bude výuka probíhat od 5. září 2017. Mateřská škola bude 4. září 2017 v běžném provozu.

___________________________________

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí MŠ a žáků ZŠ, že od 1. září 2017 platí nové školní řády. Potřebné dokumenty jsou pro zákonné zástupce dětí ke stažení ZDE, pro zákonné zástupce žáků ke stažení ZDE.

Přihlášku ke školnímu stravování obdrží zákonní zástupci od vedoucí školní jídelny na začátku školního roku. Na 4. září mají automaticky žáci ZŠ oběd odhlášený, na 5. září mají všichni žáci ZŠ oběd přihlášený. V případě změny, prosíme, kontaktujte vedoucí školní jídelny.

Přihláška do školní družiny a další dokumenty jsou ke stažení ZDE. V případě zájmu o tzv. ranní družinu realizovanou v MŠ od 7:00 do 7:40 je nutné podepsat smlouvu mezi školou a zákonným zástupcem o svěření k dohledu, která je taktéž k dispozici v podstránce školní družiny (smlouvu je nutné vyhotovit ve dvou vydání - jedno pro zákonné zástupce, druhé pro vedení školy, smlouva je platná až po podpisu zákonného zástupce a ředitelky školy).


Autor: Marta Kozdas Publikováno 15. 7. 2017 17:31

Vzpomínka na loučení se školním rokem

Datum konání: 30. 6. 2017

V pátek 30. června 2017 proběhlo slavnostní ukončení školního roku 2016/2017. Proběhlo rozloučení s předškoláky, kteří dostali upomínkové předměty na školku. Předškoláci, kteří od září usednou v lavicích naší základní školy, obdrželi trička budoucích prvňáčků.

IMG_20170630_083407.jpg

Paní ředitelka ocenila školnici paní Evu Trávníkovou za dlouholetou vynikající práci pro cejleckou školu.

Součástí loučení bylo ocenění nejlepších strávníků školní jídelny.

                                 IMG_20170630_081704.jpg IMG_20170630_081746.jpg

Všechny přítomné potěšilo hudební vystoupení dětí z mateřské školy a divadélko školáků. Na závěr si děti zahrály skupinovou hru, jejíž tajenkou bylo přání krásných prázdnin.

IMG_20170630_082804.jpg

Více naleznete ve fotogalerii (autorka fotografií paní starostka Pavlína Nováková).


Autor: Marta Kozdas Publikováno 15. 7. 2017 15:11