Drobečková navigace

O nás > Aktuálně

Aktuálně


Přání seniorům

Datum konání: 30. 9. 2015

Ve středu 30. září 2015 děti v hodině pracovních činností s paní učitelkou Volfovou vyráběly přání pro prarodiče k zítřejšímu dni seniorů. Součástí vyrábění byla diskuze o úloze starších lidí v rodině, o jejich kvalitách a o pomoci seniorům.


Autor: Marta Kozdas Publikováno 30. 9. 2015 15:10

Exkurze do sběrného dvora

Datum konání: 25. 9. 2015

V pátek 25. září 2015 děti ze základní školy navštívily sběrný dvůr Služeb města Jihlavy. Exkurze navazovala na předchozí povídání o odpadech ve škole, kdy byli žáci seznámeni s potřebou recyklování odpadů. Děti po sběrném dvoře opět provázela Mgr. Petra Kusnierzová, která poutavou formou dětem představila místo, kde se odpady sbírají, jak se uskladňují. Žáci se také dozvěděli, jak se s odpady dále pracuje, aby byly opět užitečné. Děti nejvíce zaujalo místo sběru a uskladnění nebezpečného odpadu.

  

Děti měly možnost zjistit na speciálním přístroji měřícím hmotnost, kolik dohromady váží.

 

Na závěr cesty do Jihlavy se žáci občerstvili v cukrárně. Všichni se vrátili v pořádku a plni zážitků do školy.

  

Více fotografií z exkurze ve sběrném dvoře a z cukrárny naleznete ve fotogalerii.


Autor: Marta Kozdas Publikováno 25. 9. 2015 16:53

Podzimná drakiáda

Datum konání: 27. 10. 2015


Autor: Marta Kozdas Publikováno 25. 9. 2015 16:36

Logopedická depistáž v mateřské škole

Datum konání: 10. 11. 2015

V rámci logopedické prevence se podařilo zajistit pro děti z mateřské školy depistáž narušené komunikační schopnosti. V listopadu do školky přijedou odborné pracovnice - logopedky ze Speciálně pedagogického centra při Základní škole a Střední škole Březejc, které zajišťuje v Kraji Vysočina koordinaci logopedické péče. 

Depistáž bude probíhat formou logopedického vyšetření. 

O výsledku logopedické depistáže budou zákonní zástupci informováni na základě hromadné zprávy vedoucí učitelkou MŠ nebo ředitelkou školy. Pokud bude na základě logopedického vyšetření dítě zařazeno do logopedické prevence, zpráva z logopedické návštěvy bude vedoucí učitelkou MŠ nebo ředitelkou školy předána do rukou zákonného zástupce.

K této depistáži je potřeba ze zákona souhlas zákonných zástupců. Proto bude na nástěnce MŠ vyvěšen formulář na zapsání zájmu zákonných zástupců o provedení depistáže.

Jelikož se jedná o bezplatnou službu, bude zachována mlčenlivost a především mohou být logopedkami odhaleny případné disharmonie ve vývoji řeči, je žádoucí, aby depistážní logopedické vyšetření absolvovalo co nejvíce dětí.

 


Autor: Marta Kozdas Publikováno 25. 9. 2015 16:19

Evropský den jazyků na základní škole

Datum konání: 24. 9. 2015

Ve čtvrtek 24. září 2015 se na základní škole konal projektový den u příležitosti Evropského dne jazyků.

Před několika dny si žáci vylosovali letenku z Prahy do jedné ze tří evropských metropolí - Bratislavy, Říma a Londýna. Právě tato hlavní města reprezentují země, ve kterých se mluví třemi nejrozšířenějšími jazykovými skupinami v Evropě - slovanské, románské a germánské jazyky. V den konání projektu byli žáci přivítáni "letištní kontrolou" a nástupem do pomyslného letadla, které je přeneslo do dané země.

 

V průběhu letu žáci shlédli krátké dětské filmy o zemích a poslechli si národní hymny. Děti následně pracovaly ve skupinách podle vylosovaných zemí. Měly za úkol připravit plakát, který by nalákal cestovatele k návštěvě jejich země.

      

Každá skupina svou práci prezentovala a dostala od vyučujících zpětnou vazbu.

 

Na závěr celého dne zazněla česká hymna, kterou všechny děti zpívaly.

Více fotografií z Evropského dne jazyků na základní škole naleznete ve fotogalerii


Autor: Marta Kozdas Publikováno 24. 9. 2015 14:18

Podzimní tvoření v mateřské škole

Datum konání: 23. 9. 2015

Paní učitelky Berková a Nováková se v mateřské škole s dětmi zaměřily na výtvarné ztvárnění podzimních motivů. Pomocí přírodních materiálů vytvořily ježečky, z papíru vyrobily ovoce, které se nyní sklízí.

 

 


Publikováno 24. 9. 2015 13:53

Poděkování

Datum konání: 23. 9. 2015

Děkujeme panu Janu Latochovi za věnování starších i novějších knih a dalších materiálů, které škola využije pro výuku i mimoškolní činnost dětí. 

Budeme rádi, když se i další příznivci školy zapojí a věnují nám nepotřebné dětské knihy, které mohou dále sloužit a pomohou k rozvíjení našich žáků. 


Autor: Marta Kozdas Publikováno 23. 9. 2015 14:37

Děti kreslily užovku

Datum konání: 23. 9. 2015

V reakci na včerejší návštěvu užovky červené, která sloužila jako názorná pomůcka pro výuku žáků 1. ročníku, se děti rozhodly, že hada nakreslí. Buď doma nebo o přestávce se snažily vystihnout užovku Žofku, jak ji předešlý den viděly. Jejich obrázky můžete vidět níže:

  

Kreslil Tomáš Serbus

              

Kreslila Barbora Klimešová                                                         Kreslila Elena Berková   

             

Kreslila Anna Hlávková                                                              Kreslila Natálie Kolářová


Autor: Marta Kozdas Publikováno 23. 9. 2015 14:17

Spinkáme si v nových pelíšcích


Publikováno 23. 9. 2015 13:08

Výuka písmena U

Datum konání: 22. 9. 2015

Na výuku písmene U žáků 1. ročníku navázala návštěva užovky ve škole. Nejdříve si děti užovku kreslily, posléze si mohly užovku prohlédnout. 

  

Více fotografií z návštěvy užovky červené ve škole naleznete ve fotogalerii.


Autor: Marta Kozdas Publikováno 22. 9. 2015 11:30