Drobečková navigace

O nás > > Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči

Spolupráce MŠ s rodiči je v případě každého dítěte jednou z hlavních podmínek úspěšného začlenění se do MŠ a plnění předškolních povinností.
Spolupráce probíhá na velmi dobré úrovni. S rodiči se scházíme na informativních schůzkách, výtvarných dílnách a společných akcích. V případě potřeby je možné sjednat individuální konzultace.


Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, vstupovat do herny, pohrát si se svým dítětem a prohlédnout si jeho výtvory. Mohou využít adaptační program při nástupu dětí do MŠ. Při každodenním styku mohou být informováni o svém dítěti, učitelky zodpovídají dotazy rodičům. Pedagogické pracovnice chrání soukromí rodiny. Jednají s rodiči ohleduplně.
Domlouvají se s nimi o společném postupu při vzdělávání a výchově jejich dítěte. Na chodbě a v šatně visí informační nástěnka pro rodiče.

Jsou pořádány informační třídní schůzky v MŠ dle potřeb školy a rodičů.


Formy spolupráce:
- společné rozhovory při návštěvě rodičů v MŠ, při předávání dítěte
- pořádání setkání pro rodiče
- společné akce rodičů a dětí
- dotazníky pro rodiče
- telefonické rozhovory
/V průběhu školního roku navštěvují děti MŠ žáky ZŠ. Společně se účastníme
některých akcí, divadelních představení. Pro děti i žáky je zajištěn společně plavecký výcvik.
Spolupracujeme při organizaci různých kulturních i sportovních akcích./


Vždy se snažíme:
Plně, nezkresleně a včas informovat o veškerém dění v MŠ (informační tabule, setkání s rodiči, individuální pohovory…).
Ochotně vést dialog s rodiči.
Umožnit rodičům projevit jejich nápady a iniciativu, ale i kritiku.
Otevřít MŠ rodičům (rodiče mohou pobývat ve školce i s dítětem, společné akce rodičů a dětí).
Zapojit rodiče do spolurozhodování (náměty rodičů, návrhy akcí…).
Seznámit rodiče se školním vzdělávacím programem (je zveřejněn na webových stránkách a šatně MŠ).
Plánovat a organizovat společné akce pro děti (oslavy, svátky, tvořivá odpoledne…, rodiče mají možnost navrhovat formy různých společných aktivit).