Drobečková navigace

O nás > Aktuálně > INFORMACE K ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY

INFORMACE K ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDYZápis do první třídy 2021

V těchto dnech jsou možné dva scénáře pro zápis do školy. O tom, který se v dubnu uskuteční, rozhodne epidemická situace v naší zemi. 

16. - 17. dubna 2021

Zápis proběhne 16. –  17. dubna 2021 v případě, že budou moci do školy i děti. 

1. - 30. dubna 2021

Pakliže zápis do prvních tříd bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na ZŠ Cejle budete moci škole doručit v termínu od 1. do 30. dubna 2021, a to:

  • osobně do ředitelny školy
  • elektronickou poštou – emailem s elektronickým podpisem nebo do datové schránky (ID datové schránky: h4uurhs)
  • poštou

formulář: ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO ZŠ                             

Žádost k povinné školní docházce dítěte podávají škole zákonní zástupci dětí narozených v termínu od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

K zápisu letos není nezbytné dokládat rodný list dítěte ani občanský průkaz zákonného zástupce (tyto identifikační průkazy ale budeme potřebovat později, při osobním převzetí rozhodnutí o přijetí). Místo trvalého pobytu dítěte u spádové oblasti dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce podávají i rodiče dětí, kterým byl v roce 2020 povolen odklad povinné školní docházky.

Proces zápisu

  1. Podání Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
  2. Zahájení správního řízení
  3. Vydání rozhodnutí o ne/přijetí bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení

Kritéria

ROZHODNÁ PRO PŘIJETÍ NA ZŠ

O přijetí rozhoduje ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem a podle stanovených kritérií. Pomocná kritéria budou použita v případě zájmu vyššího počtu dětí, než je počet volných míst v otvírané první třídě pro školní rok 2021/2022. Čas ani pořadí příchodu k zápisu nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.

Zákonné kritérium body Ověření
Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti školy, případně v obci, která má se školou společný školský obvod. 5 ověří ZŠ z evidence obyvatel

 

Pomocná kritéria body Jak doložit
Starší sourozenec ve škole

2

(za každého staršího sourozence)

ověří ZŠ z evidence obyvatel
     
     

V případě nedostatečného počtu míst a v případě rovnosti bodů u žáků bude pořadí určeno losem.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

Se vydává formou písemnou a je doručeno k rukám zákonného zástupce, který podal žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.
Bez zbytečného odkladu bude rozhodnutí o přijetí zasláno elektronicky a následně v originálním vyhotovení předáno zákonnému zástupci při nejbližší příležitosti pro osobní setkání (schůzka rodičů budoucích prvňáčků).

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ

Se vydává formou písemnou a je doručeno k rukám zákonného zástupce, který podal žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Bez zbytečného odkladu bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno elektronicky a následně v originálním vyhotovení poštou.

 

Žádost o odklad školní docházky 

Při žádosti o odložení začátku povinné školní docházky o jeden rok (odklad) je potřeba škole doručit Žádost o odklad školní docházky společně s přílohami – doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa, a školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).

Žádost o odklad školní docházky

Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)

formulář:  ŽÁDOST O ODKLAD

 

V případě jakýchkoliv dotazů se ozvěte na zs.cejle@seznam,cz; 603 157 812