Drobečková navigace

O nás > Základní informace

Základní informace

Základní i mateřská škola funguje jako malotřídní zařízení. V základní škole se dělíme na dvě třídy, na výchovy spojujeme všechny ročníky. V mateřské škole máme jednu třídu s věkově smíšeným kolektivem dětí.

V mateřské škole jsou děti od 2 let do 6 let věku. Děti se učí vzájemné toleranci, respektu a pomoci druhým. Klademe důraz na všestranný rozvoj dítěte a jeho individualitu. Naším záměrem je rozvoj osobnosti dítěte, zdravý fyzický i psychický rozvoj dítěte a jeho spokojené prospívání. Naším cílem je šťastné a spokojené dítě, které rádo navštěvuje mateřskou školu.

Malotřídní koncept na základní škole má své klady a výhody. Za důležité považujeme individuální přístup ke každému žákovi, možnost vysvětlené učivo ihned procvičit, vyučující si okamžitě všimne chyby, upozorní na ni dříve, než byla zafixována, úkoly lze hodnotit bezprostředně po vypracování, zapojit děti do kontroly, starší žáci jsou přirozenými, nenásilnými vychovateli mladších, vzájemná pomoc, tolerance k slabším je samozřejmá, dochází k rozvoji samostatnosti, schopnosti řešit problém, nespoléhat se na pomoc dospělého, nebát se říct svůj názor.

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Začátek školního roku: 1. září 2022

Ukončení I. pololetí: 31. ledna 2023

Ukončení II. pololetí: 30. června 2023

 

Prázdniny:

Podzimní prázdniny: 26. a 28. října 2022

Vánoční prázdniny: 23.12. 2022 až 2. 1. 2023

Pololetní prázdniny:  3. února 2023

Jarní prázdniny:  20. - 25.  února 2023

Velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023

Hlavní prázdniny: 1. července 2023 – 3. září 2023

 

Začátek školního roku 2022/2023: 1. září 2022

 

Ředitelské volno: 18. 11. 2022

 

Zápis do ZŠ: 4. až 11. dubna 2023

Zápis do MŠ: 2. až 9. května 2023