Drobečková navigace

O nás > Základní informace

Základní informace

Základní i mateřská škola funguje jako malotřídní zařízení. V základní škole se dělíme na dvě třídy, na výchovy spojujeme všechny ročníky. V mateřské škole máme jednu třídu s věkově smíšeným kolektivem dětí.

V mateřské škole jsou děti od 2 let do 6 let věku. Děti se učí vzájemné toleranci, respektu a pomoci druhým. Klademe důraz na všestranný rozvoj dítěte a jeho individualitu. Naším záměrem je rozvoj osobnosti dítěte, zdravý fyzický i psychický rozvoj dítěte a jeho spokojené prospívání. Naším cílem je šťastné a spokojené dítě, které rádo navštěvuje mateřskou školu.

Malotřídní koncept na základní škole má své klady a výhody. Za důležité považujeme individuální přístup ke každému žákovi, možnost vysvětlené učivo ihned procvičit, vyučující si okamžitě všimne chyby, upozorní na ni dříve, než byla zafixována, úkoly lze hodnotit bezprostředně po vypracování, zapojit děti do kontroly, starší žáci jsou přirozenými, nenásilnými vychovateli mladších, vzájemná pomoc, tolerance k slabším je samozřejmá, dochází k rozvoji samostatnosti, schopnosti řešit problém, nespoléhat se na pomoc dospělého, nebát se říct svůj názor.

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Začátek školního roku: 4. září 2023

Ukončení I. pololetí: 31. ledna 2024

Ukončení II. pololetí: 28. června 2024

 

Prázdniny:

Podzimní prázdniny: 26. 10.2023 - 29. 10.2023

Vánoční prázdniny: 23.12. 2023 - 2. 1. 2024

Pololetní prázdniny:  2. 2. 2024

Jarní prázdniny: !!! 12. 2. - 18. 2. 2024 !!!

Velikonoční prázdniny: 28. března 2024

Hlavní prázdniny: 29. června 2024 - 1. září 2024

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

 

Ředitelské volno ZŠ: 29. 9. 2023

Den otevřených dveří ZŠ  a MŠ Cejle: 03/2024

 

Zápis do ZŠ: 04/2024

 

Zápis do MŠ: 05/2024

 

 

 Screenshot_20230327_185145.jpg

 

Evaluace

„Úsměv trvá chvilku, ale někdy
se na něj vzpomíná celý život.“

autor neznámý

Evaluace, tedy hodnocení pedagogické práce (na úrovni školy a tříd) a autoevaluace, čili sebekontrola pedagogů je nezbytnou součástí pedagogické práce. Evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy. Musí být smysluplné a užitečné, aby z jejich výsledků bylo možné vyvozovat závěry pro další práci.

 • Autoevaluace je základním a nejdůležitějším článkem hodnotící práce pedagogů. Každý pedagog se denně zamýšlí nad dětmi, průběhem vzdělávání, nad prací vlastní i prací kolegů, nad individuálními vzdělávacími plány, nad tím, co dětem zprostředkoval či nabídl, jak to děti přijaly. Ujasňuje si, co se podařilo, v čem byl úspěšný (a v čem tedy bude pokračovat), stejně tak odhaluje problémy a hledá řešení.
 • Evaluační činnost pedagogů zahrnuje zejména vzájemné sdělování poznatků z práce s dětmi, porovnávání náhledů na stejnou situaci (projev, reakci dítěte apod.) a ujednocení výchovně vzdělávacích přístupů, které budou dále uplatňovány.
 • Evaluační činnost pedagogů na úrovni školy probíhá na pedagogických radách. Pro posuzování úspěšnosti své práce si pedagogové kladou stále náročnější kritéria.

Evaluační činnost, zejména pak autoevaluace, motivuje pedagogy ke kontinuálnímu sebevzdělávání v oblasti speciální pedagogiky. Na základě získaných poznatků poté zavádějí a rozvíjejí ve škole moderní vzdělávací přístupy a metody, upravují a inovují prostředí tříd a pracoven.

Při evaluaci a autoevaluaci pedagogové reflektují tři roviny vzdělávací práce a jejich propojování:

 • Dítě a jeho individualita – předmětem hodnocení je realizace jednotlivých složek individuálního vzdělávacího plánu a úkolů v nich obsažených, včetně doporučení SPC či PPP a vyjádření zákonných zástupců dětí. Intervaly dokumentačního hodnocení:
  • IVP – 2x ročně,
  • Roční zhodnocení – 1x za rok
 • Škola – nejdůležitějším úkolem je sledování souladu vlastního ŠVP s RVP PV (týká se obsahu a vlastní realizace). Intervaly dokumentačního hodnocení:
  • Hospitační činnost ve třídách – min. 2x za rok v každé třídě,
  • Výroční zpráva o činnosti školy – 1x ročně, po uplynutí školního roku,
  • Vyhodnocení ŠVP – 1x za 3 roky – po skončení platnosti.