Drobečková navigace

O nás > Základní informace

Základní informace

Základní i mateřská škola funguje jako malotřídní zařízení. V základní škole se dělíme na dvě třídy, na výchovy spojujeme všechny ročníky. V mateřské škole máme jednu třídu s věkově smíšeným kolektivem dětí.

V mateřské škole jsou děti od 2 let do 6 let věku. Děti se učí vzájemné toleranci, respektu a pomoci druhým. Klademe důraz na všestranný rozvoj dítěte a jeho individualitu. Naším záměrem je rozvoj osobnosti dítěte, zdravý fyzický i psychický rozvoj dítěte a jeho spokojené prospívání. Naším cílem je šťastné a spokojené dítě, které rádo navštěvuje mateřskou školu.

Malotřídní koncept na základní škole má své klady a výhody. Za důležité považujeme individuální přístup ke každému žákovi, možnost vysvětlené učivo ihned procvičit, vyučující si okamžitě všimne chyby, upozorní na ni dříve, než byla zafixována, úkoly lze hodnotit bezprostředně po vypracování, zapojit děti do kontroly, starší žáci jsou přirozenými, nenásilnými vychovateli mladších, vzájemná pomoc, tolerance k slabším je samozřejmá, dochází k rozvoji samostatnosti, schopnosti řešit problém, nespoléhat se na pomoc dospělého, nebát se říct svůj názor.

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Začátek školního roku: 1. září 2020

Ukončení I. pololetí: 28. ledna 2020

Ukončení II. pololetí: 30. června 2021

 

Prázdniny:

Podzimní prázdniny: 29. a 30. října 2020

Vánoční prázdniny: 23.12.2020 až 03.01.2021

Pololetní prázdniny: 29. ledna 2021

Jarní prázdniny: 1. - 5. února 2021

Velikonoční prázdniny: 1. - 2. dubna 2021

Hlavní prázdniny: 1. července 2020 – 31. srpna 2020

 

Začátek školního roku 2021/2022: 1. září 2021

 

Ředitelské volno: Není zatím plánováno

 

Zápis do ZŠ: 2. až 15. dubna 2021

Zápis do MŠ: 2. až 16. května 2021