Drobečková navigace

O nás >

Mateřská škola

Naše mateřská škola se nachází v obci Cejle, která je vzdálena 10 km od krajského města Jihlavy. Budova školy je umístěna ve středu obce Cejle, v překrásném prostředí pod rozsáhlým pásem lesů masívu Čeřínek. K budově školy patří velký pozemek školní zahrady, který slouží k pohybovým aktivitám, hraní, ale také k relaxaci.

IMG_20171020_092518.jpg

Hlavní činností mateřské školy je zabezpečení předškolního vzdělání dětí. Školní vzdělávací program je vypracovaný podle Rámcového  programu předškolního vzdělávání – „Putování školním rokem."

Mateřská škola je jednotřídní předškolní zařízení s celodenním provozem. Kapacita mateřské školy je 28 dětí.

Jsme venkovská mateřská škola, proto máme blízko k přírodě a ekologii. Lidé se zde znají a mají k sobě blíž než ve městě. Protože jsme jednotřídní mateřská škola, máme věkově smíšenou skupinu dětí. Sídlíme v budově základní školy a denně se setkáváme se staršími dětmi, žáky ZŠ a našimi kamarády.


Z toho vyplývá i filozofie naší školy a cíle, které jsme si stanovili. Usilujeme o to, aby se děti co nejvíce seznamovaly s přírodou v okolí svého bydliště, získaly kladný vztah k přírodě, trávily co nejvíce času venku, využívaly přírodu pro své zdraví. Seznamováním s tradicemi posilujeme vztah dětí ke své obci, ke svému domovu.


Vedeme děti k respektování potřeb mladších dětí a naopak navazovat kontakty se staršími dětmi ze ZŠ. Snažíme se o to, aby děti konflikty řešily domluvou, neubližovaly si, byly ohleduplní, respektovaly pravidla, která jsme si stanovili.


Chceme, aby se děti cítily v MŠ dobře, abychom jim vytvářeli podnětné prostředí pro jejich rozvoj, učení a poznávání, aby jim prostředí mateřské školy bylo blízké jako rodinné prostředí.

Provoz mateřské školy je od 6:15 do 16:15.

DSCF0482.JPG