Drobečková navigace

O nás > Aktuálně

Aktuálně


Novější 1 3 71 141 211

STRAVOVÁNÍ V DOBĚ UZAVŘENÍ MŠ A ZŠ

Datum konání: od 9.3. 2021

Pro žáky ZŠ a děti MŠ, kteří se učí distančně a jsou doma z důvodu nařízení vlády a uzavření ZŠ a MŠ, je možné odebírat obědy. Zákonní zástupci musí dítě k obědům závazně přihlásit u ředitelky školy na zs.cejle@seznam.cz , do neděle 7.3. 2021. V případě dostatečného množství nahlášených strávníků, by byly obědy od 9.3. 2021 vydávány. Bude nutné 9.3. zanést v čase 10.30 - 11.30 k předním dveřím ŠJ ve dvoře školy 2ks jídlonosičů/1 dítě, označených jménem dítěte. Obědy by byly vydávány vždy v čase 11.30 - 12.00, u dveří školní jídelny, s respirátory a rozestupy.

Děkuji.

  9b962156cec77cfa9f750a6ac8911883_1600.jpg

 

 


Autor: Bc. Gabriela Nováková Publikováno dnes v 10:51

Těšíme se na velikonoční jarmark

Datum konání: 29. 3. - 1. 4. 2021

Těšíme se a doufáme, že se náš velikonoční jarmark uskuteční. Děti do posledních dní strávených v MŠ pilně tvořily a vyráběly.

IMG-20210226-WA0001 (1).jpg


Autor: Bc. Gabriela Nováková Publikováno včera v 14:05

Ohlédnutí za KOUTKEM PŘÍRODY v MŠ

Datum konání: 22.2. - 26.2. 2021
 
"Koutek přírody
 
Zasadíme semínko,
ať vyroste malinko.
Vyroste z něj travička,
kterou jí i kravička.
Koukáme se každý den,
jak se klube z hlíny ven.
Už jen chvilku, travičko,
a poznáš i sluníčko.
 
Každý den nám vyšlo krásné počasí a tak jsme hodně času trávily venku na zahradě. 
Po bobování se nám sice stýská, ale i teď je to super :o). Vytáhly jsme auťáky, bábovičky a křídy.
Ve třídě nám, představte si, vyrostl stromek. Byl ale moc holý a smutný. Co naplat, musely jsme ho ozdobit.
Každý z nás si vystřihl dva malé ptáčky, barevně vymaloval a slepil lepidlem. Ptáčky jsme připevnily kolíčky k větvičkám.
A stromeček hned vypadá vesele, protože na každé větvičce mu sedí krásný ptáček.
Ještě jsme si složily a nalepily rozstříhanou včeličku, dokreslily a vybarvily motýlka.
Chodbu ke školákům jsme ozdobily kreslenými kytičkami. Moc se nám povedly. 
Už začínáme tvořit na velikonoční jarmark, ale to je ještě překvapení ;o).
Také víme, jak chutná pažitka a petržel. Asi by jste se divili, ale nám moc dobře. Taková pažitka na chlebíčku to je mňamka.
Velmi nás bavilo sázení semínek. Máme je v malých kelímcích a společně se o ně staráme.
A nemyslete si, je to náročná práce. Nesmíme přeci zapomenout semínka zalévat.
Staraly jsme se o ně dobře a tak už nám z nich vyrostla travička. Teď se o ně musí postarat paní učitelky, 
aby nám, než se vrátíme do školky, rostly dál.
Také nesmíme zapomenout na čtvrteční hudební produkci. To ani netušíte, jaká to byla švanda :o). Moc nás to všechny bavilo. 
V pátek jsme se vypravily do přírody. Už se pomalu začíná probouzet, raší pupeny, rostou sedmikrásky. 
Příroda je krásná a učíme se, že si jí musíme vážit a chránit ji.
Tento týden máme i oslavence, takže ještě jednou Ti, Matýsku, přejeme všechno nejlepší k narozeninám :o).
Zase někdy příště.....
Pá Vaše Berušky
 
P.S.: Vážení rodiče, chceme Vám poděkovat za podporu a vstřícnost. Vaše děti jsou úžasná stvoření :o).
         Přejeme Vám všem v této době hlavně pevné zdraví, dětem posíláme milion pusinek a objetí, už teď je nám smutno. H + P"
 
Více ve FOTOGALERII MŠ
 
IMG-20210228-WA0010.jpg
 

Autor: Bc. Gabriela Nováková Publikováno včera v 13:58

INFORMACE K ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY

Zápis do první třídy 2021

V těchto dnech jsou možné dva scénáře pro zápis do školy. O tom, který se v dubnu uskuteční, rozhodne epidemická situace v naší zemi. 

16. - 17. dubna 2021

Zápis proběhne 16. –  17. dubna 2021 v případě, že budou moci do školy i děti. 

1. - 30. dubna 2021

Pakliže zápis do prvních tříd bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na ZŠ Cejle budete moci škole doručit v termínu od 1. do 30. dubna 2021, a to:

  • osobně do ředitelny školy
  • elektronickou poštou – emailem s elektronickým podpisem nebo do datové schránky (ID datové schránky: h4uurhs)
  • poštou

formulář: ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO ZŠ                             

Žádost k povinné školní docházce dítěte podávají škole zákonní zástupci dětí narozených v termínu od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

K zápisu letos není nezbytné dokládat rodný list dítěte ani občanský průkaz zákonného zástupce (tyto identifikační průkazy ale budeme potřebovat později, při osobním převzetí rozhodnutí o přijetí). Místo trvalého pobytu dítěte u spádové oblasti dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce podávají i rodiče dětí, kterým byl v roce 2020 povolen odklad povinné školní docházky.

Proces zápisu

  1. Podání Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
  2. Zahájení správního řízení
  3. Vydání rozhodnutí o ne/přijetí bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení

Kritéria

ROZHODNÁ PRO PŘIJETÍ NA ZŠ

O přijetí rozhoduje ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem a podle stanovených kritérií. Pomocná kritéria budou použita v případě zájmu vyššího počtu dětí, než je počet volných míst v otvírané první třídě pro školní rok 2021/2022. Čas ani pořadí příchodu k zápisu nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.

Zákonné kritérium body Ověření
Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti školy, případně v obci, která má se školou společný školský obvod. 5 ověří ZŠ z evidence obyvatel

 

Pomocná kritéria body Jak doložit
Starší sourozenec ve škole

2

(za každého staršího sourozence)

ověří ZŠ z evidence obyvatel
     
     

V případě nedostatečného počtu míst a v případě rovnosti bodů u žáků bude pořadí určeno losem.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

Se vydává formou písemnou a je doručeno k rukám zákonného zástupce, který podal žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.
Bez zbytečného odkladu bude rozhodnutí o přijetí zasláno elektronicky a následně v originálním vyhotovení předáno zákonnému zástupci při nejbližší příležitosti pro osobní setkání (schůzka rodičů budoucích prvňáčků).

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ

Se vydává formou písemnou a je doručeno k rukám zákonného zástupce, který podal žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Bez zbytečného odkladu bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno elektronicky a následně v originálním vyhotovení poštou.

 

Žádost o odklad školní docházky 

Při žádosti o odložení začátku povinné školní docházky o jeden rok (odklad) je potřeba škole doručit Žádost o odklad školní docházky společně s přílohami – doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa, a školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).

Žádost o odklad školní docházky

Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum)

formulář:  ŽÁDOST O ODKLAD

 

V případě jakýchkoliv dotazů se ozvěte na zs.cejle@seznam,cz; 603 157 812


Autor: Bc. Gabriela Nováková Publikováno včera v 13:35

Odkaz na on-line tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné pro rodiče dětí mateřské školy

Přikládám odkaz na on-line tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné, vyplní žadatel – tj. pečující osoba, poté předloží svému zaměstnavateli,

který jej předá po doplnění příslušných údajů místně příslušné OSSZ.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Mateřská škola tiskopisy nevydává, ani nepotvrzuje.

 


Autor: Bc. Gabriela Nováková Publikováno 1. 3. 2021 16:27

UZAVŘENÍ ZŠ A MŠ OD 1. 3. 2021

Na základě nouzového stavu, vyhlášeného vládou ČR do 21. 3. 2021, je uzavřena základní a mateřská škola. Zákonní zástupci si formuláře k OČR stáhnou na webových stránkách ČSSZ, vyplní a předají zaměstnavateli. Není zapotřebí potvrzení školy.

Veškeré instrukce k distanční výuce obdrží zákonní zástupci dětí ZŠ a MŠ od svých učitelů do emailů začátkem týdne.

Děkuji, hodně zdraví a sil....


Autor: Bc. Gabriela Nováková Publikováno 27. 2. 2021 10:54

HARMONOGRAM MŠ NA BŘEZEN 2021

HARMONOGRAM MŠ NA BŘEZEN KE SHLÉDNUTÍ ZDE.

R93694359fa0292ff5c90adbf76c476e1.jfif


Autor: Bc. Gabriela Nováková Publikováno 26. 2. 2021 9:44

DALŠÍ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ

INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA
ZDRAVOTNICTVÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021
mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od
00:00 do odvolání platí:
 Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných
norem (např. FFP2/KN 95),
▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické
podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
které brání šíření kapének:
▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném
místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.
Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest
používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.
 Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:
▪ děti v mateřské škole (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí
pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či
obdobné prostředky nosit),


Autor: Bc. Gabriela Nováková Publikováno 24. 2. 2021 19:35

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MZ

Datum konání: od 25. 2. 2021 od 00:00 do odvolání

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:

Vstup do budovy školy vždy s respirátorem nebo obdobným prostředkem (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Zákaz podle bodu 1 nebo 2 se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) děti v mateřské škole a děti v dětské skupině,
c) pedagogické pracovníky v MŠ podle školského zákona atd ...

respirator-500x500.jpg

 

 


Autor: Bc. Gabriela Nováková Publikováno 23. 2. 2021 10:32

VOLÁME JARO!!!

Datum konání: od 22. 2. 2021

Krásnou předjarní výzdobou se školka spolu s dětmi a paními učitelkami snaží přivolat blížící se jaro:)

   IMG-20210221-WA0001.jpg  IMG-20210221-WA0005.jpg  IMG-20210221-WA0004.jpg

  IMG-20210221-WA0000 (1).jpg  IMG-20210221-WA0002.jpg  IMG-20210221-WA0006.jpg


Autor: Bc. Gabriela Nováková Publikováno 22. 2. 2021 13:34

Novější 1 3 71 141 211