Drobečková navigace

O nás > Zájemci o vzdělávání

Zájemci o vzdělávání

Snažíme se individuálně přistupovat ke každému dítěti, rozvíjet schopnosti, znalosti a dovednosti dětí. Díky individuálnímu přístupu lze velmi dobře identifikovat silné i slabé stránky každého jedince a podle toho zvolit výchovně vzdělávací proces na míru každému.

Vedeme děti k samostatnosti v rozhodování, volbě a odpovědnosti. Jsme zde, abychom dětem umožnili vzdělanostní základ, který bude dítěti otevírat cestu k celoživotnímu rozvoji, učení a společenskému uplatnění.

Výuka neprobíhá pouze ve školních lavicích, ale také v praktických situacích reálného života a na výjezdních didaktických programech. Podporujeme také tělesný rozvoj dětí. Jednak v rámci pravidelné výuky tělesné výchovy, ale také v rámci řady turistických aktivit (často provázaných s environmentálně zaměřenými aktivitami) nebo třeba lyžařského výcviku.

Děti by se měly naučit vnímat změny, přijímat je a vyrovnat se s nimi. Učit se kriticky myslet, rozpoznat problémy a řešit jet. Umět si vybírat a zodpovídat za volbu a také vytvářet a získávat zdravé návyky.

 

Zájemce o umístění svého dítěte do naší školy po předchozí domluvě rádi uvítáme.

 

 

Přednosti naší mateřské školy:

 • Rodinné prostředí malé školy
 • Provoz od 6:15 do 16:15
 • Individuální přístup
 • Vedení dětí k udržitelnému rozvoji
 • Spolupráce s žáky základní školy
 • Vedení k rozvíjení osobnosti, zájmů a schopností
 • Velká vybavená zahrada v areálu školy
 • Rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti
 • Každodenní pohybové aktivity
 • Kvalitní příprava na vzdělávání v základní škole
 • Účast na vystoupeních školy
 • Plně kvalifikovaní pedagogové, kteří mají rádi svou práci
 • Úzká spolupráce s rodiči, společné aktivity
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
 • Školní stravování respektující zdravý životní styl
 • Školní poradenské pracoviště se zkušenou speciální pedagožkou  
 • Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Široká nabídka zájmových kroužků (dramatický, hra na flétnu, keramika)
 • Plynulá návaznost na základní školu
 • Logopedická prevence (garantované pracoviště Krajského koordinačního centra logopedické péče ve školství)
 • Dopravní dostupnost z Kostelce, Dolní Cerekve, Dušejova, Mirošova, Hubenova, Hojkova, Jihlavy

Přihláška do naší mateřské školy

 

Přednosti naší základní školy:

 • Rodinné prostředí malé školy
 • Individuální přístup
 • Malý počet žáků ve třídě
 • Anglický jazyk od 1. ročníku
 • Plně kvalifikovaní pedagogové, kteří mají rádi svou práci
 • Smíšený pedagogický sbor
 • Školní stravování respektující zdravý životní styl
 • Školní družina se zaměřením na aktivní trávení času
 • Školní poradenské pracoviště se zkušenou speciální pedagožkou
 • Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (inkluzivní vzdělávání)
 • Nabídka zájmových kroužků
 • Vedení dětí k udržitelnému rozvoji
 • Zařazování projektového vyučování
 • Dopravní dostupnost z Kostelce, Dolní Cerekve, Dušejova, Mirošova, Hubenova, Hojkova, Jihlavy
 • Školní večírek
 • Příspěvek 2 000 Kč pro rodiče každého prvňáčka od Obecního úřadu Cejle (bez ohledu na bydliště žáka)
 • Učíme se ve venkovní učebně
 • Přijímáme nové žáky do všech ročníků 1. stupně v průběhu celého roku

Přihláška do naší základní školy

 

Aktuální počet volných míst:

Mateřská škola: 

Základní škola: Více než 10 míst