Drobečková navigace

O nás > Info > Integrace a poradenství > Školní poradenské pracoviště

Nabídka vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace poskytuje základní vzdělávání žákům v 1. až 5. ročníku. Nachází se v menší obci vzdálené cca 10 km od krajského města Jihlavy. Díky umístění na okraji Cejle nabízí klid, bezpečí a aktivní vyžití pro děti. Vzdělávání na základní škole probíhá ve dvou třídách. Díky školnímu poradenskému pracovišti se speciální pedagožkou a plně kvalifikovanému pedagogickému sboru poskytuje vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i žákům mimořádně nadaným. Těmto dětem poskytujeme individuální přístup. Dokáží se lépe zapojovat do kolektivu malého počtu žáků ve třídě.

V případě zájmu o vzdělávání Vašeho dítěte v naší škole neváhejte kontaktovat ředitelku školy, můžete nás po předchozí domluvě navštívit.

 

Školní poradenské pracoviště ZŠ a MŠ Cejle, p. o.

Speciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence: Mgr. Ing. Marta Kozdas
 
Konzultační hodiny ve školním roce 2016/2017: Úterý 13:00 - 14:00
 
  

Školní poradenství

Podle vyhlášky 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních má škola následující úkoly v oblasti poradenství:

Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole zpravidla výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Poskytování poradenských služeb ve škole může být zajišťováno i školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem.
 
Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na:
a) prevenci školní neúspěšnosti,
b) primární prevenci sociálně patologických jevů,
c) kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
d) odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
e) péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,
f) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro jejich snižování a
g) metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.
 
Standardní činnosti školy v oblasti poradenství uvedené v příloze výše uvedené vyhlášky jsou ke stažení zde.