Drobečková navigace

O nás > Družina

Školní družina

Žáka do školní družiny přihlašují zákonní zástupci pomocí zápisového lístku (k dispozici u vychovatele školní družiny nebo ke stažení ZDE). Provozní doba školní družiny je od 12 do 16 hodin. Pokud bude chtít žák odejít z družiny dříve, musí mít písemný souhlas zákonných zástupců. Pro vyzvedávání žáka z družiny jinou osobou než je zákonný zástupce využijte formulář dostupný ZDE.

20160418_121728.jpg

Denní režim školní družiny:

  • odpočinková činnost (čtení knížek – nečteme pouze ze školní knihovny, ale děti mají možnost přinést vlastní knihy a podělit se tak s kamarády o svůj oblíbený příběh, který pak často také kreslíme, čímž trénujeme paměť i pohyblivost zápěstí)
  • zájmová činnost (děti mohou podle svého zájmu využívat řadu stavebnic a her, často se také věnujeme výtvarným činnostem nebo se učíme různé písničky)
  • pokud rodiče budou chtít, mohou si děti ve školní družině připravovat na vyučování v podobě psaní domácích úkolů
  • procvičování, opakování výuky (kromě klasických výukových materiálů využíváme k přípravě na vyučování také interaktivní tabuli s řadou výukových programů zaměřených např. na matematiku, anglický jazyk nebo třeba prevenci vzniku specifických poruch učení)
  • dle počasí a času - venkovní aktivity, vycházka na hřiště.

 

Školní družina časově navazuje na zájmové kroužky.

eNOi2Lt3puLKMkHU-Ivt_McZuBqRMeCD9eRLXhy94-xXoY4sf6mtY7WIv1JBlEte_KDXamo.jpg

Vychovatelé školní družiny: 2x týdně Petr CVANIGA DiS., 2x týdně Helena ČERMÁKOVÁ, 1x týdně Petra ZAMASTILOVÁ

Příspěvek na provoz školní družiny: Zákonní zástupci, jejichž dítě navštěvuje školní družinu, jsou povinni za každé dítě zaplatit příspěvek na provoz. Příspěvek činí 60 Kč měsíčně. Platby probíhají pololetně příkazem k úhradě na bankovní účet č. 4200325158/6800 (variabilní symbol obdrželi zákonní zástupci za začátku školního roku). Splatnost úplaty je do 30. 9. – platba za září až prosinec tzn. 240 Kč a do 31. 1. – platba za leden až červen tzn. 360 Kč.

 

20160420_150930.jpg