Drobečková navigace

O nás > Aktuálně

Aktuálně


Velikonoce společně

Ačkoliv nám současný stav nedovoluje společně s dětmi si naplno užívat velikonočních svátků, přesto díky velikonoční vrbě před vstupem na pozemek školy můžeme k sobě mít blíže. Vrbička se totiž obalila velikonočními vajíčky, které tam umisťují děti a žáci naší školy.

20200412_161142.jpg


Autor: Marta Kozdas Publikováno 12. 4. 2020 16:42

Hody, hody, doprovody…

Datum konání: 8. 4. 2020

Šel zajíček brázdou

a měl kapsu prázdnou.

Potkala ho slepička,

dala mu tři vajíčka.

Zajda rychle nelenil

a vajíčka nabarvil.

Barvil je až do rána,

aby je mohl rozdávat.

vrb-.jpg

Velikonoční svátky budou v letošním roce probíhat netradičně, ale mohou být stejně krásné. Prožijeme je v rodinném kruhu, mohou být plné kreativních nápadů, legrace a velikonočního hodování. Maminky a děvčata zkrásní po vyšlehání, tatínkové a chlapci se budou těšit z krásně malovaných vajíček. 

Před oplocením ZŠ a MŠ je připravená "vrba", které čeká na krásná velikonoční vajíčka.

Prosíme, aby každé školčátko a školák nazdobilo vyfouklé vajíčko a opatrně ho zavěsilo na proutky "vrby". Kreativitě se meze nekladou. 

 

Všem rodinám přejeme krásné velikonoční svátky, radost z maličkostí a hlavně dobrou náladu. 

Všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Cejle.


Autor: Učitelky MŠ Publikováno 8. 4. 2020 10:01

Další šikula

Datum konání: 8. 4. 2020

Krásné vajíčko vytvořil Nikolásek, potěšilo nás, udělalo všem radost. Děkujeme

Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka ….

IMG_20200408_094301.jpg


Autor: Učitelky MŠ Publikováno 8. 4. 2020 9:48

Šnečci zdraví svoje kamarády školáky

Ačkoliv současný stav nedovoluje našim žákům chodit za námi do školy, výuka probíhá distančně, jedni školní obyvatelé s námi přesto jsou. A to naši školní mazlíčci - šnečci oblovky. S péčí o šnečky paní ředitelce nyní pomáhají paní asistentky. Však jestli by se někdo z dětí chtěl připojit, může zanechat u branky nějaké dobroty, případně se domluvit na jejich předání. Šnečci ale neocení bonbóny či jiné laskominy, největší radost mají z okurky nebo jablíčka.

20200407_154005.jpg 20200407_154021.jpg


Autor: Marta Kozdas Publikováno 7. 4. 2020 16:18

Poděkování zdravotním sestřičkám a hasičům

Datum konání: 7. 4. 2020

Děti navrhly roušky pro zdravotní sestřičky a hasiče, jejichž práce si vážíme. Návrhy roušek jsou v "Galerii na plotě" MŠ. 

IMG_20200407_115238.jpg

Tvořivá činnost v domácím prostředí.

kubík.jpg   anička1.jpg  anička2.jpg

anička.jpg   aninka.jpg  aninka1.jpg  aninka2.jpg


Autor: Učitelky MŠ Publikováno 7. 4. 2020 12:20

Zápis do MŠ - aktuální informace

Datum konání: 2. 5. 2020 - 16. 5. 2020

Vážení rodiče, 

v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 ukládají, že zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podání žádosti k zápisu bude od 2. 5. do 16. 5. 2020

To je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (ID datové schránky h4uurhs),
  2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání (po předchozí domluvě času osobního podání s paní ředitelkou na tel. 603 157 812, nebo emailem zs.cejle@seznam.cz).

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. emailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

K podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání rodiče využijí tento formulář.

____________________________________________

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem (zašlete sken rodného listu na zs.cejle@seznam.cz).

____________________________________________

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let).

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

____________________________________________

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

Podpis zákonného zástupce

Datum

____________________________________________

Shrnutí, jaké doklady je nutné k zápisu doložit:


Autor: Marta Kozdas Publikováno 6. 4. 2020 20:35

Rodiče hodnotili náročnost učiva

Zákonní zástupci žáků naší základní školy byli osloveni, aby zhodnotili náročnost distančního vzdělávání, které probíhá od 16. března 2020 z důvodu uzavření škol z rozhodnutí Vlády ČR.

Od 30. 3. do 3. 4. 2020 proběhlo online dotazníkové šetření, kde zákonní zástupci hodnotili náročnost jednotlivých předmětů a potřebu zadávání úkolů z dalších předmětů (především výchov), kterým doposud nebyl dáván prostor.

Celkem na dotazník odpovědělo 11 zákonných zástupců, resp. zákonných zástupců 11 žáků.

 

Výsledky dotazníkového šetření

Jak hodnotíte množství zadávaného učiva v jednotlivých předmětech? (vybírejte pouze předměty, které vaše dítě má)
graf1.jpg

U této otázky jedna maminka hodnotila náročnost předmětů, které její dítě nemá. V rámci správné vypovídací hodnoty tyto odpovědi byly z celkového výsledku odstraněny.

Některým předmětů jsme se při zadávání učiva nevěnovali, jedná se především o výchovy. Jestli máte zájem o zadávání učiva i z těchto dalších předmětů, zaškrtněte je (vybírejte pouze předměty, které vaše dítě má)

graf2.jpgZávěr dotazníkového šetření

Ze zjištěných dat je patrné, že rodiče nepovažují zadávané učivo jako nadměrně náročné. Většina jej hodnotí jako přiměřené, méně rodičů hodnotí, že by bylo možné zadávat více učiva. Pedagogové navíc analyzovali výsledky dotazníkového šetření v rámci jednotlivých ročníků. Zjištěné poznatky nyní pomohou pedagogům naší základní školy adekvátně nastavovat intenzitu výuky. K zadávání povinných úkolů z výchovných předmětů nebudeme přistupovat, však budeme nepravidelně zadávat dobrovolné náměty na činnosti (např. vyrábění, výtvarné tvoření apod.). 


Autor: Marta Kozdas Publikováno 6. 4. 2020 15:32

Školné po dobu přerušení provozu

Informace o úplatě za předškolní vzdělávání v MŠ a školní družinu v ZŠ v době přerušení provozu za nouzového stavu

Úplata za předškolní vzdělávání v době přerušení provozu MŠ v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem bude za měsíc březen pokrácena na polovinu, v dalších měsících pokud bude provoz i nadále přerušen, se úplata požadovat nebude.

Stejným způsobem toto bude řešeno i v případě školní družiny. Ta už je zaplacena na celý rok a bude vrácena při pololetních vyúčtování společně s vyúčtování za obědy.
IMG_1992.JPG

Není třeba rušit trvalé příkazy na školkovné, vzhledem k tomu, že není jasné, jak dlouho bude tato situace trvat. Školkovné bude vráceno v rámci pololetního vyúčtování na začátku měsíce července 2020.

V případě dotazů k platbám se obraťte na účetní Ing. Janu Kovářovou (ucetni@cejle.cz tel. 603 218 585).


Autor: Marta Kozdas Publikováno 1. 4. 2020 14:13

Galerie na plotě

Datum konání: 1. 4. 2020

Na plotě ZŠ a MŠ vznikla galerie, kde je ukázka prací dětí z MŠ. Svými obrázky přivítaly jaro i ze svých domovů. Své obrázky mají děti označené svými iniciály.

IMG_20200401_130235.jpg  IMG_20200401_130247.jpg

                                                     IMG_20200401_130257.jpg


Autor: Učitelky MŠ Publikováno 1. 4. 2020 14:05

My jsme šikulky.

Datum konání: 1. 4. 2020

Děti z MŠ nám poslaly fotografie z domácí přípravy. Máme z nich radost. Moc jim děkujeme, rodičům děkujeme za spolupráci. 

Bea1.jpg         Davídek.jpg          Miki.jpg

                                      IMG_20200325_182443.jpg       kačenka.jpg

Nikoláskovi děkujeme za krásný obrázek, který jsme obdrželi. Moc nás potěšil.

IMG_20200401_130703.jpg


Autor: Učitelky MŠ Publikováno 1. 4. 2020 14:01