Drobečková navigace

O nás > Aktuálně

Aktuálně


Radovánky v přírodě

Datum konání: 4. 9. 2019

Počasí nám přeje, tak využíváme poslední paprsky sluníčka k různým hrám v přírodě a na školní zahradě. Děti si hrály na písku, sportovaly na hřišti, chodily na chůdách a hrály míčové hry. 

                                                   zah6.jpg

Více z radovánek ve fotogalerii.


Autor: Učitelky MŠ Publikováno 4. 9. 2019 13:28

A opět ty barvy...

Datum konání: 3. 9. 2019

Zábavnou formou děti procvičovaly barvy a hbitost svých prstíčků. 

barvy2.jpg   barvy3.jpg   barvy4.jpg


Autor: Učitelky MŠ Publikováno 4. 9. 2019 13:15

HURÁ DO ŠKOLKY

Datum konání: 3. 9. 2019

Po slavnostním zahájení školního roku v MŠ nastal první den, kdy se děti seznamovaly s "nováčky" a probíhaly první hry a poznávání. Na koberci děti stavěly z kostek svou mateřskou školu. 

Následující den děti z připravených geometrických tvarů lepily školku, kterou mají rádi. Jejich úkolem bylo využít každou z 10 barev. 

Tím si děti procvičovaly barvy, zručnost a představivost.

hry na koberci.jpg    hry na koberci1.jpg    hry na koberci2.jpg

hry na koberci3.jpg    hry na koberci4.jpg    tvary-barvy.jpg

 

 


Autor: Učitelky MŠ Publikováno 4. 9. 2019 13:06

Hledáme vedoucí kroužků

Milí rodiče a kamarádi naší školy a školky,

 

v minulém roce jsme navázali spolupráci s rodiči jako vedoucími kroužků. Velmi se to osvědčilo (taneční kroužek paní Macháčkové byl vynikající), a proto i pro tento školní rok hledáme zájemce, kteří něco umí a chtějí to předávat našim dětem. Může se jednat o výtvarné činnosti, vyrábění ze dřeva, přírodovědné aktivity, zpěv apod.

Budeme rádi, když naše nejmenší obohatíte dobrovolnickou činností v rámci školní družiny a mateřské školy jako vedoucí kroužků. Kroužky probíhají od října do května.

IMG_20181213_154018.jpg

Jejich periodicita a délka může být podle Vašich možností (např. půl hodina dvakrát měsíčně či hodina jednou měsíčně).

Prostor je vždy odpoledne – ve školní družině od 13:00 do 16:00 (v pondělí pouze od 14:30 do 16:00), v mateřské škole od 14:30 do 16:00.

Jediné, co je potřeba udělat je, ozvat se paní ředitelce, se kterou podepíšete dohodu o dobrovolnictví a pak se můžete vrhnout do obohacování našich dětí!

 

Těšíme se na Vás!


Autor: Marta Kozdas Publikováno 3. 9. 2019 14:17

Druhý školní den v základní škole

Datum konání: 3. 9. 2019

Druhý školní den v základní škole se nesl v duchu seznamování a změny prázdninového režimu na školní tvůrčí. Nejdříve byli žáci seznámeni se školním řádem a bezpečnostními pravidly, která z něj vyplývají. Poté jsme zaplétali pavučinku kamarádství, která ukazuje, jak je každý v kolektivu důležitý. Následně byly dětem přiděleny skříňky, kam si budou moci celý rok odkládat své věci do výuky. Mladší žáci se více seznamovali s režimem školy, došlo také ke sdělování zážitků z prázdnin. Starší obdrželi učebnice a pracovní sešity, stanovili si pravidla své třídy.

IMG_20190903_085515.jpg


Autor: Marta Kozdas Publikováno 3. 9. 2019 13:49

První školní den

Datum konání: 2. 9. 2019

V pondělí 2. září jsme se všichni společně setkali, abychom přivítali začínající školní rok 2019/2020. Nejdříve děti i dospělé přivítaly paní ředitelka a paní starostka, která prvňáčkům předala šek na 2 000 Kč od obecního úřadu. Poté vedoucí učitelka mateřské školy přivítala naše nejmladší nováčky. Jako vzpomínku na tento den děti dostaly kromě pamětního listu i berušku - symbol naší školky. Následně si prvňáčci vyzkoušeli záludnou cestu s pomocí staršího kamaráda a pomocí indícií hledali truhličku s pokladem. Věříme, že celý školní rok bude stejně vydařený jako první den.

P1045616.jpg P1045577.jpg

P1045628.jpg P1045641.jpg

Více naleznete ve fotogalerii (autorem fotografií je pan místostarosta Antonín Seknička).


Autor: Marta Kozdas Publikováno 3. 9. 2019 13:42

Rodičovské setkání v MŠ

Datum konání: 12. 9. 2019

Ve čtvrtek 12. září 2019 v 15:00 proběhne v MŠ setkání s rodiči dětí, které 2. 9. nastoupily do naší mateřské školy.

Seznámíme rodiče s chodem školky, představíme důležité aktivity, odpovíme na případné dotazy.

Na rodiče našich nejmladších školkáčků se těší paní učitelky a paní ředitelka :)

nováčci 1202[2].jpg


Autor: Marta Kozdas Publikováno 2. 9. 2019 17:31

Maňáskové divadlo

Datum konání: 10. 9. 2019

U úterý 10. 9. 2019 za dětmi MŠ a žáky 1. a 2. ročníku ZŠ přijede maňáskové divadlo.

Již nyní vybíráme 60 Kč za představení.


Autor: Marta Kozdas Publikováno 2. 9. 2019 17:25

Školka a jídelna v novém kabátě

Ačkoliv doba hlavních prázdnin znamená především odpočinek, ve škole jsme po tuto dobu nezaháleli. Během prázdninové přestávky šikovné ruce pana Makovce vymalovaly školku a jídelnu do pastelových barev. Kromě toho jsme pořídili další vybavení, které podpoří výuku a všeobecný rozvoj dětí. Děkujeme zřizovateli Obci Cejle za finanční podporu celé akce.

IMG_20190830_152740.jpg IMG_20190830_152916.jpg

IMG_20190830_152828.jpg IMG_20190830_152648.jpg


Autor: Marta Kozdas Publikováno 30. 8. 2019 16:40

Začne nový školní rok

Datum konání: 2. 9. 2019 - 6. 9. 2019

V pondělí 2. září 2019 společně přivítáme nový školní rok 2019 / 2020

 

Přivítáme se v 8:00 před budovou školy, kde se nejdříve pozdravíme a uvítáme naše kamarády z mateřské školy. Poté bude uvítací program pro základní školu pokračovat ve třídě. Předpokládaný konec výuky ZŠ bude po slavnostním zahájení (cca 8:45), čímž končí dohled nad žáky.

Školní družina bude 2. 9. v provozu do 12:00. Připomínáme, že je pro účast v družině nutné donést zápisový lístek pro nový školní rok. Pro ranní dohled žáků ZŠ ve školce (7:00 - 7:40) je stejně jako v uplynulých letech nutné podepsat smlouvu o dohledu mezi zákonnými zástupci a školou, resp. paní ředitelkou (smlouva je v platnosti vždy nejvýše do konce příslušného školního roku, tudíž smlouvy z loňského roku je nutné obnovit).

Mateřská škola bude od 2. 9. v běžném provozu.

Všichni žáci ZŠ mají 2. 9. odhlášený oběd. Jestli jej chcete přihlásit, učiňte tak u vedoucí školní jídelny. Všechny děti MŠ mají na tento den přihlášeno celodenní stravování. Jestli dítě nebude přítomno, je nutné jej odhlásit u vedoucí školní jídelny (viz Provozní řád ŠJ). Přihlášku ke stravování obdrží děti MŠ a žáci ZŠ od vedoucí školní jídelny v prvních dnech školního roku.

IMG_1964.JPG

3. 9. výuka všech ročníků ZŠ končí v 11:40, budou probíhat třídnické práce a úvodní hodiny. Všichni žáci mají přihlášený oběd. Jestli jej chcete odhlásit, učiňte tak u vedoucí školní jídelny. Školní družina tento den bude již dle běžného provozu.

Od 4. 9. ve všech ročnících ZŠ bude výuka probíhat podle rozvrhu. Rozvrh ZŠ na nový školní rok je dostupný ZDE. V průběhu hlavních prázdnin ještě může dojít ke změnám rozvrhu.


Autor: Marta Kozdas Publikováno 25. 7. 2019 17:45