Drobečková navigace

O nás > Aktuálně > Oficiální vyjádření - Organizace distanční výuky od 2. 11. 2020

Oficiální vyjádření - Organizace distanční výuky od 2. 11. 2020Datum konání: od 2. 11. 2020

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády ČR č. 1022 ze dne 12.10.2020 o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 14.10.2020 , následně dle usnesení vlády ČR z 30.10. 2020 o prodloužení nouzového stavu, se i nadále omezuje provoz základních škol podle školského  zákona, a to  tak,  že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.

  • Od pondělí 2. 11. 2020 bude výuka všech žáků na naší škole probíhat i nadále distanční formou.
  • Žáci 1. a 2. třídy se budou nadále vyučovat zadávanými úkoly přes emaily, také prostřednictvím instruktážních videí.
  • Žáci 3., 4. a 5. třídy se budou dle speciálně sestaveného rozvrhu, který rodiče obdrželi emaily, účastnit online výuky prostřednictvím Skypu.
  • Distanční formou nebudou vyučovány výchovné předměty (Hv, Tv, Vv), pracovní činnosti a informatika.
  • Pokud se žák během výuky distančním způsobem nebude společné výuky účastnit, zapíše vyučující jeho absenci do třídní knihy. Rodič musí tuto absenci omluvit stejně, jako při běžné prezenční výuce a to e-mailem třídnímu učiteli.
  • Vyučující budou práci žáků klasifikovat jako při běžné prezenční výuce.
  • Na distanční výuku si musí žáci odnést ze školy všechny učebnice a pracovní sešity, budou je doma potřebovat.
  • O všech důležitých skutečnostech, organizačních, hygienických protiepidemických opatřeních, budete informováni na webových stránkách školy.