Drobečková navigace

O nás > Aktuálně > PŘEHLED PLATEB OD ZÁŘÍ 2023 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

PŘEHLED PLATEB OD ZÁŘÍ 2023 ZÁKLADNÍ ŠKOLAStravné
Platby za obědy se budou platit zálohově ve výši zálohy 800 Kč/měsíčně. Na svém bankovní účtu si prosím zaveďte trvalý příkaz k úhradě od 25.8.2023 do 25.5.2024 pro bankovní účet 123-6388570217/0100, s poznámkou „obědy jméno dítěte“; a se splatností vždy k 25. v měsíci. Vyúčtování bude provedeno na konci školního roku, kdy bude vyúčtován přeplatek či nedoplatek.


Školní družina
Úplata za školní družinu bude ve výši 300 Kč/měsíc. Platby budou probíhat pololetně. Platbu prosím proveďte jednoduchým příkazem k úhradě na bankovní účet č. 123-6388570217/0100 (s poznámkou „družina jméno dítěte“). Splatnost úplaty je do 30.9.2023

– platba za září až prosinec tzn. 1 200 Kč
a do 31.1.2024 – platba za leden až červen tzn. 1 800 Kč


O platbách za školní výlety, plavecký výcvik a kroužky, budete informováni individuálně vyučujícími.