Drobečková navigace

O nás > Aktuálně > ZAČÍNÁME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ZAČÍNÁME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022Začínáme nový, doufejme "prezenční", školní rok 2021/2022 spolu s Plánem Ministerstva zdravotnictví ohledně testování žáků ZŠ na začátku školního roku.

Testování:

 • testovat se bude třikrát, a to ve dnech 1. 9 (středa), 6. 9. (pondělí) a 9. 9. (čtvrtek). První třídy budou testovány 2. 9., 6. 9. a 9. 9. Testy budou probíhat vždy v první vyučovací hodinu.
 • 1. 9. ve středu bude testování probíhat ve třídě II
 • použity budou rychlé antigenní testy, neinvazívní, bezbolestné
 • testovat se nemusí ti žáci, kteří byli plně očkováni (14 dnů), prodělali v posledních 180 dnech(od prvního pozitivního testu na Covid-19) Covid-19 nebo doloží negativní výsledek RAT nebo PCR testu provedeného v odběrovém místě (třídnímu učiteli)
 • vlastní test pod dohledem rodiče a pedagoga je možný
 • pokud žák neabsolvuje test a nevztahuje se na něj výjimka, může se účastnit výuky pouze s ochranou dýchacích cest (respirátor, rouška, štít)
 • další testování proběhne pouze v případě, že by škola byla součástí ohniska nákazy (25 pozitivních případů na 100 000 obyvatel)
 • žáci i učitelé zkušenosti s testováním mají, jsem přesvědčena, že vše proběhne hladce, rychle a bude to poslední testování, které žáci absolvují

Pravidla pohybu a hygieny ve škole:

 • osoba s příznaky infekčního onemocnění nemůže do školy vstoupit
 • všichni, kteří vstupují do školy (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) jsou povinni si při vstupu do školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty (rouška, respirátor, štít)
 • ve třídách roušky žáci mít nemusí s výjimkou těch, kteří neabsolvovali test nebo se na ně nevztahuje výjimka – viz. testování
 • škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale bude věnovat těmto příznakům zvýšenou pozornost a případně informovat zákonné zástupce (ti si vyzvednou žáka ve škole)
 • žáci budou upozorňováni na pravidelné mytí rukou teplou vodou a mýdlem (používání dezinfekce méně často), třídy budou pravidelně větrány

Děkuji...